Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

EET nemusí být likvidační pro e-shopy, existuje řešení

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Tisícovkám tuzemských e-shopů nastaly velké komplikace. Od 1. března pro ně začne platit povinnost elektronické evidence tržeb (EET), a proto se některé chystají zrušit oblíbenou a rychlou možnost platby kartou. Firma VIKIPID však vyvinula bankovní garanční systém, který podobně jako dobírka, nepodléhá evidenci EET. E-shopy tak při aplikaci systému VIKIPID nemusí radikálně omezit svou nabídku služeb a své podnikání.

„Vycházíme z účinného znění zákona o evidenci tržeb a související metodiky Generálního finančního ředitelství. Analytici i právníci nám potvrdili, že způsob fungování našeho garančního systému, který jsme vyvíjeli a testovali 4 roky, mj. nepodléhá EET. Pro tisíce  e-shopů to může znamenat šanci jak zvládnout zavedení EET bez problémů a bez nutnosti zrušit stále oblíbenější možnost online platby kartou. Implementace naší garanční platební brány VIKIPID není náročná a tvůrci e-shopů ji zvládnou během 1 až 2 dnů,“ uvedl David Chuděj, předseda představenstva, VIKIPID a.s.

Ojedinělé systémové řešení VIKIPID vyvíjel a testoval tým odborníků na IT technologie, obchodníků, manažerů a právníků. Primárním cílem bylo přinést do internetového obchodování zvýšení bezpečnosti a zefektivnění. Loni na podzim firma získala od ČNB povolení k činnosti platební instituce, kterou vlastní jen 20 českých společností a která umožňuje poskytovat služby v celé Evropské unii. Používá nejspolehlivější softwarové platformy a nejmodernější hardwarovou infrastrukturu. On-line propojení systému VIKIPID se systémy předních dopravců a bankovních institucí umožňuje on-line dokonalý přehled o pohybu zásilek a kontrolu nad probíhajícími finančními transakcemi. Jak se teď ukázalo, kromě zvýšení bezpečnosti a efektivity přináší nový systém v souvislosti s EET další zásadní výhodu pro e-shopy.Ze zákona č. 112/2016 Sb. (zákon o evidenci tržeb) vyplývá, že e-shop (poplatník), který přijímá platby pouze bezhotovostně platbou z účtu zákazníka a bezhotovostní dobírkou, kdy dopravce inkasované prostředky od plátce inkasuje na svůj účet v hotovosti nebo kartou  a tyto platby následně hradí ze svého účtu na účet poplatníka, nejsou předmětem evidence tržeb. V případě, kdy zákazník platil kartou na garanční účet VIKIPID a zásilku převezme od dopravce, platební brána převádí prostředky z účtu na účet e-shopu (poplatníka), což podle zákona o evidenci tržeb nepodléhá elektronické evidenci tržeb, protože i v tomto případě poplatník přijímá platby pouze z účtu na účet, tedy bezhotovostním způsobem. Aplikací podstatných vlastností systému VIKIPID na znění zákona o evidenci tržeb a Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb lze dospět k závěru, že prostřednictvím systému VIKIPID mohou e-shopy jednoduše vyřešit povinnosti spojené s EET.Stejně jako všechny banky a finanční instituce podléhá společnost VIKIPID přísnému dohledu centrální banky. Nový systém zajistí obchodníkům zvýšení důvěryhodnosti a výhodu rychlejšího peněžního toku včetně zjednodušení evidence a organizace zásilek. Systém financování zásilek umožní e-shopům držet větší množství zboží skladem a zvýšení obrátkovosti peněz.Balíček služeb obsahuje například službu „VIKIPID Platba“, díky které zákazník získává jistotu, že v případě kdy e-shop zásilku v určeném termínu nevyexpeduje, anebo si ji zákazník nevyzvedne od dopravce, jsou mu automaticky jeho finanční prostředky vráceny zpět. Tato služba přináší do internetového obchodování bezpečnost a tím důvěru nakupujících, což vytváří vysoký potenciál rozvoje e-commerce. Ke službě je k dispozici doplňková služba „VIKIPID Platba+“, v rámci které je ze zdrojů společnosti VIKIPID a.s. provedena úhrada objednávky v den vyskladnění zásilky. Služba „VIKIPID Dobírka“ je přímo na míru ušita malým a středním obchodníkům, kteří nedosáhnou na bankovní zdroje a trvale bojují s nedostatkem finančních prostředků potřebných pro svůj rozvoj. VIKIPID a.s. profinancuje obchodníkovi zásilku bezprostředně po jejím předání přepravci a obchodník tak nemusí čekat, než mu dopravce přepošle peníze zinkasované při předání balíku zákazníkovi.

Vysvětlení dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržebV případě e-shopu a jeho povinnosti evidovat tržby je nutné rozlišit právě tuto povinnost  u konkrétní tržby.Příslušný zákon v § 3 říká:Určení subjektu a předmětu evidence tržeb(1) Subjektem evidence tržeb je poplatníka) daně z příjmů fyzických osob ab) daně z příjmů právnických osob.(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.A dále v § 4 vysvětluje co je předmětem evidence:(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a jea) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebob) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.Následně v § 5 zákon pamatuje na Formální náležitosti pro evidovanou tržbu:Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněnaa) v hotovosti,b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,c) šekem,d) směnkou,e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebof) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).Z výše uvedeného zákona vyplývá, že e-shop (poplatník), který přijímá platby pouze bezhotovostně a to buď platbou z účtu zákazníka (plátce) na účet poplatníka a  bezhotovostní dobírkou, kdy dopravce inkasované prostředky od plátce inkasuje na vrub svého účtu v hotovosti, případně kartou, a tyto platby následně hradí ze svého účtu na účet poplatníka, nejsou předmětem evidence tržeb. Naopak platby přijímané v hotovosti, například na výdejním místě, a online platby kartou realizované prostřednictví standardní platební brány, tedy brány, která například nepracuje s tzv. rozhodným prvkem, již evidenci tržeb podléhají, poplatník se této evidenci nevyhne.  Pro objektivnost je nutno sdělit, že je vždy na daném poplatníkovi, aby posoudil zda, jim přijímané platby splňují formální znaky evidované tržby.

Témata:  EET (elektronická evidence tržeb) e-shopy počítače

Aktuálně se děje

14. června 2024 9:44

13. června 2024 13:35

12. června 2024 11:13

12. června 2024 10:38

Léto je zátěž pro laky karoserií, zapečený ptačí trus může způsobit poškození vrchní vrstvy laku

Pravidelné mytí karoserie je nejenom vizitkou majitele, ale také důležitým nástrojem péče o automobil. Letní měsíce navíc mohou být pro laky karoserií problém a takzvaně zapečený ptačí trus může způsobit poškození vrchní vrstvy laku. V tomto období je tedy třeba mýt vůz častěji a operativněji. Jak vybrat správnou automyčku? Každý typ má své výhody a nevýhody. Na co si dát také pozor?

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Komentář

Vláda chce do vesmíru poslat českého astronauta, za 1,5 miliardy korun. Přitom říká, že veřejné finance jsou v rozvratu

Téměř po půl století Česko zřejmě vyšle do vesmíru svého člověka. Po Vladimíru Remkovi se má stát druhým Čechem v kosmu armádní stíhací pilot Aleš Svoboda. Nabídku na uskutečnění nákladné cesty dostala vláda už minulý rok. Tehdy však odmítla. Podle nynějších slov ministra dopravy Martina Kupky se více než miliardová investice mnohonásobně vrátí.