V únoru OSVČ poprvé zaplatí vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Začátkem roku 2017 došlo ke změně výše povinných odvodů u pojistného na sociální zabezpečení a u zdravotního pojištění, která se poprvé projeví na únorových platebních příkazech. Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na sociální zabezpečení je pro rok 2017 stanovena ve výši 2 061 Kč, pokud OSVČ provozuje podnikání jako svou hlavní činnost. Pokud provozuje podnikání jako svou vedlejší činnost je minimální měsíční záloha na pojistné na sociální zabezpečení stanovena na 825 Kč. Informuje Ivana Vaňousová, daňová poradkyně KODAP.

Ilustrační fotografie
reklama

Podnikatel provozující hlavní činnost platbám na pojistném neunikne. Vždy má totiž povinnost odvést zálohy alespoň v minimální výši. OSVČ, která provozuje vedlejší činnost, nemá povinnost platit sociální pojistné do stanoveného limitu. Tento limit se pro rok 2017 zvyšuje na částku 67 977 Kč. U zdravotního pojištění je pak pro OSVČ stanovena minimální záloha ve výši 1 906 Kč.

Sazby pojistného se pro rok 2017 nemění, pojistné na sociálním zabezpečení činí 29,2% a zdravotní pojištění 13,5%.

Změna bankovních účtů u zdravotních pojišťoven

OSVČ, zaměstnavatelé i další plátci zdravotního pojištění budou posílat zálohy a pojistné na zdravotní pojištění na nová čísla účtů. Zdravotní pojišťovny totiž nejpozději do 10. 2. 2017 zruší své účty u komerčních bank a vytvoří nové u České národní banky. Ke změně dochází kvůli novele zákona o rozpočtových pravidlech.

K možnému opomenutí změny účtu u trvalého příkazu přistupují jednotlivé pojišťovny individuálně. Například zdravotní pojišťovna VZP bude své klienty v případě dlužné částky upozorňovat prostřednictvím SMS, e-mailu či datové schránky. Upozornění se však týká pouze dluhu přesahujícího částku 1 000 Kč. Důležité je však nezapomínat na oznamovací povinnost.

Je nějaké penále, případně jaké?

Pokud za sebe OSVČ neodvede pojistné ve stanovené lhůtě nebo ho zaplatí, ale v nižní částce, než je stanovené, je povinna zaplatit penále ve výši 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den a to už od dne, který následuje po dni splatnosti pojistného.

Pokud bylo plátci pojistného povoleno placení dluhu na pojistném a penále ve splátkách, pak penále z dlužného pojistného, které je ve splátkách, činí 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá.

Za nesplnění oznamovací povinnosti (neoznámení zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti) může příslušná zdravotní pojišťovna i OSSZ uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může příslušná zdravotní pojišťovna a OSSZ uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Změna výše záloh se týká všech OSVČ, kteří v roce 2016 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost a byly povinny platit zálohy a tuto činnost budou vykonávat i nadále v roce 2017 beze změny.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky