Osm z deseti Čechů se vzdělává i po ukončení školní docházky

Osm z deseti spoluobčanů se řídí Sokratovým moudrem „Vím, že nic nevím“ a během života po školní docházce si doplňuje vzdělání, jak vyplynulo z průzkumu skupiny Pioneer Investments. Více než 90 % Čechů také souhlasí s tvrzením, že vzdělání může pomoci ke zlepšení životních podmínek v oblasti práce, společenského postavení a finanční situace. Jednou z oblastí, v níž však mají Češi dlouhodobě rezervy a tedy i prostor pro další vzdělávání, je finanční gramotnost. Většina (87 %) z nás přitom umí tento pojem správně definovat, praktické využití však pokulhává. O to, aby praktické dovednosti v této sféře odpovídaly teoretickým znalostem, se dlouhodobě zasazuje investiční skupina Pioneer Investments podporou neziskových organizací a jejich edukačních projektů.

Ilustrační fotografie
reklama

92 % Čechů souhlasí s tím, že vzdělávání může být branou k lepšímu uplatnění v práci, společenskému postavení i finanční situaci. „Vzdělávání napříč generacemi, a především pak podpora finanční gramotnosti, je jedním z pilířů naší společenské odpovědnosti,“ říká Ing. Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR. „Proto úzce spolupracujeme s několika organizacemi, které se systematicky věnují rozvoji finančních dovedností u dětí a jejich pedagogů a také u veřejnosti,“ dodává Kryńska a vysvětluje: „Na cestě světem financí musí lidé překonat mnohé nástrahy a nejsilnějším soupeřem překvapivě nejsou finanční trhy, ale jejich vlastní mozek. Průzkumy přitom ukazují, že většina (93%) individuálních investorů je přesvědčena, že by svá investiční rozhodnutí měla dělat sama, bez pomoci finančních profesionálů. Umět se zorientovat je proto velmi důležité – člověk tak snadno nepodlehne emocím, získá určitou schopnost vyhodnocovat relevantnost informací a dokáže snáze definovat své potřeby a cíle.“ 

Osm z deseti oslovených Čechů přiznalo, že si vzdělání doplňuje i po ukončení školní docházky. Nové znalosti a dovednosti přitom získávají různými způsoby: 28 % dotazovaných uvedlo jen omezené vzdělávání v rámci zaměstnaneckých školení, nadpoloviční většina se však snaží vzdělávat i mimo tento rámec. Polovina z těchto lidí se přitom zdokonaluje pouze ve znalostech v oblasti svojí obživy, druhá polovina investuje i do kurzů a vzdělávacích aktivit, které s jejich zaměstnáním nesouvisejí. Největší zájem o zdokonalování i v mimopracovních oblastech projevují lidé z větších měst (35 %). Jen pětina Čechů uvedla, že od dokončení školy žádnou další vzdělávací aktivitu neabsolvovala.

Jednou z důležitých disciplín, ve kterých je vhodné získávat znalosti a praktické dovednosti už od dětství a následně je v průběhu celého života rozvíjet, je finanční gramotnost. Tu většina Čechů (87 %) definuje správně jako schopnost porozumět financím a umět s nimi zacházet.

 „Je chvályhodné, že tak vysoké procento populace má povědomí to tom, co finanční gramotnost je. Kde ale končí teorie a začíná praxe? O nedostatcích ve znalostech i v praktické dovednosti v zacházení s financemi nás přesvědčují stovky případů rodin, které se dnes a denně dostávají do finanční tísně,“ říká Jana Merunková, ředitelka obecně prospěšné organizace yourchance. „Větší obeznámení s finančními mechanismy by přitom těmto lidem mohlo pomoci nejen při sjednávání půjček, ale i při sestavování správně vyrovnaného rodinného rozpočtu. Podle našich zkušeností je nejvhodnější začít s těmito základními finančními dovednostmi už u školních dětí. Proto se s podporou investiční skupiny Pioneer Investments a dalších partnerů snažíme o osvětu v této sféře nejen u dětí, ale i u pedagogů, kteří jsou s nimi v úzkém kontaktu.“ 

Témata: školství | lidé
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky