Evropští lídři se dohodli na řešení dluhové krize

Evropští lídři se na summitu Evropské unie a eurozóny nakonec dohodli nejen na zvýšení efektivity záchranného fondu EFSF a rekapitalizaci evropských bank, ale také dospěli k dohodě s bankami ohledně výše odpisu řeckých dluhů o zhruba 50 procent. Agentura Reuters přináší výčet nejdůležitějších bodů.

Dohodli jsme se na komplexním souboru opatření k obnovení důvěry a řešení současného napětí na finančních trzích. Tato opatření odrážejí naši neochvějnou vůli překonat společně současné obtíže a učinit všechny nezbytné kroky k prohloubení hospodářské unie, odpovídající naší měnové unii.
 
Dnes jsme se shodli na následujícím:
 
1. Na dohodě, která by měla zajistit snížení řeckého dluhu v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) s cílem dosáhnout 120 procent v roce 2020. Členské státy eurozóny přispějí k balíku více než 30 miliardami eur. Nominální sleva bude činit 50 procent z nominální výše řeckého dluhu v držení soukromých investorů. Na novém víceletém programu financování EU-MMF až do výše 100 miliard eur, který bude zaveden do konce roku. To bude doprovázet posílení mechanismů pro sledování provádění reforem.
 
2. Na významné optimalizaci zdrojů EFSF, a to bez rozšíření záruky oporou zařízení. Dohodnuté možnosti umožní EFSF více prostředků využití.
 
Pákový efekt obou variant se bude lišit v závislosti na jejich specifických rysech a podmínkách na trhu, ale může být až čtyř nebo pětinásobný, a mohl by přinést kolem jednoho bilionu EUR (téměř 25 bilionů Kč). Vyzýváme Eurogroup, aby dokončil podmínky pro provádění těchto postupů v listopadu. Kromě toho v další spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem usilovat o další posílení zdrojů EFSF.
 
3. Komplexní soubor opatření, která zvýší důvěru v bankovním sektoru a usnadní přístup k termínu financování prostřednictvím koordinovaného přístupu na úrovni EU a zvýšení základního kapitálu pozice bank na devět procent Tier 1 podle června 2012.

4. Jednoznačný závazek k zajištění fiskální disciplíny a urychlení strukturálních reforem pro růst a zaměstnanost. Zvláštní úsilí je zaměřeno na Španělsko. Nové pevné závazky na strukturální reformy byly provedeny v Itálii. Portugalsko a Irsko bude pokračovat ve svých reformních programech s podporou našich krizových mechanismů.
 
5. Výrazné posílení ekonomické a fiskální koordinace a dohledu. Bude zaveden soubor velmi specifických opatření, která by překonala i nedávno přijatý balíček pro správu ekonomických záležitostí.
 
6. Deset opatření na zlepšení správy eurozóny.
 
7. Mandát předsedy Evropské rady, v úzké spolupráci s předsedou Komise a předsedy euroskupiny k identifikaci možných kroků k posílení hospodářské unie, včetně prozkoumání možnosti omezených smluvních změn. Průběžná zpráva bude předložena v prosinci 2011. Zpráva o tom, jak se provedou dohodnutá opatření, bude dokončena v březnu 2012.

Témata: EU | krize

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky