Shrnutí změn pro 2016: DPH u pozemků či školkovné

Pro rok 2016 se chystá celá řada změn, počínaje daňovým zvýhodněním na vyživované dítě a konče u drobných provozovatelů fotovoltaických elektráren. Na co se má běžný občan v následujícím roce připravit?

Ilustrační fotografie
reklama

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Jednou z těch nejpozitivnějších změn se dotkne rodičů vyživujících více jak jedno dítě. Ty ušetří na daních, protože se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě. Potěší také povědomí o tom, že se bude daňové zvýhodnění zvyšovat i v roce 2017. Drobnou „vadou na kráse“ je pouze fakt, že změna je stále v legislativním procesu, platit tak začne nejdříve od února či března.

Vývoj výše daňového zvýhodnění v letech 2015 až 2016

Daňové zvýhodnění         Rok 2015                  Rok 2016                   
                                roční         měsíční          roční       měsíční        
Na první dítě         13 404 Kč   1 117 Kč      13 404 Kč   1 117 Kč     
Na druhé dítě        15 804 Kč   1 317 Kč      17 004 Kč   1 417 Kč     
Na třetí a každé
další dítě               17 004 Kč   1 417 Kč      20 604 Kč   1 717 Kč      
Zdroj: Ministerstvo financí

„Školkovné“

V souvislosti s dětmi je také další změna, a sice sleva za umístění dítěte. „Pro rok 2016 dochází ke změně podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte (tzv. školkovného). Nově již nepůjde uplatnit slevu na jakákoliv předškolní zařízení,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová poradkyně společnosti KODAP. Slevu na dani bude možné uplatnit jen za předpokladu, že předškolní zařízení, ve které bude dítě umístěno, bude odpovídat následující definici:

  1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
  4. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  5. mateřskou školou podle školského zákona.

Tato nová úprava se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2016. Poplatník tak může uplatnit výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení (pro rok 2016 splňující nové podmínky) na jedno dítě maximálně do výše minimální mzdy (v roce 2015 do výše 9 200 Kč a v roce 2016 do výše 9 900 Kč). „Částka slevy je stanovena na rok, nelze ji tedy krátit podle měsíců,“ říká Janoušková.

Slevu na dani lze uplatnit pouze za předpokladu, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Je-li v jedné domácnosti více dětí, na které je možné uplatnit slevu na dani za umístění dítěte, mohou si poplatníci tyto slevy na jednotlivé děti rozdělit. Tuto slevu na dani oproti daňovému zvýhodnění může využít i poplatník uplatňující výdaje paušálem z příjmů podle § 7 nebo § 9 zákona o daních.

DPH u pozemků

U pozemků se upřesňují podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při jejich prodeji. „Osvobodit od DPH lze pozemky, které netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně nejsou stavebním pozemkem. Pozemky, které jsou objektivně určeny k zastavění, budou podléhat DPH,“ říká Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX Alfa. Stavebním pozemkem bude totiž i takový pozemek, na který (zatím) není vydáno stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby. Zcela postačí, že je tento pozemek předmětem správních úkonů vedených za účelem zhotovení stavby, případně jsou v jeho okolí prováděny (nebo byly prováděny) stavební práce za účelem zhotovení této stavby. Dojde tak k zásadnímu rozšíření okruhu pozemků, které do kategorie stavebních pozemků budou náležet. Jsou-li k hranici pozemku přivedeny inženýrské sítě (přípojky), pak se bude po 1. 1. 2016 jednat o stavební pozemek. A převod takového pozemku bude podléhat DPH.

Spoluvlastnický podíl a bazény

Případné zákonné změny ve zdaňování bytových jednotek promítne do vyměření finanční úřad. Vlastníci tak nemusí být aktivní, úřad vše zařídí. „Podstata změny spočívá ve změnách zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích, které jsou součástí zdanitelné jednotky v budově bytového domu,“ doplňuje Jana Janoušková ze společnosti KODAP. Další změnou u daně z nemovitých věcí je změna ve zdaňování bazénů a nádrží. Nově jsou považovány za zpevněnou plochu, pokud nejsou samostatně evidovanou stavbou.

Daň z nemovitých věcí a SIPO

Život by měla ulehčit i běžným poplatníkům – majitelům nemovitostí možnost úhrady daně z nemovitostí prostřednictvím systému SIPO. Každý občan, který má Českou poštou přidělené spojovací číslo, může na speciálním formuláři do 31. 1. 2016 správci daně oznámit, že bude hradit daň z nemovitých věcí (z rodinného domu, chaty, chalupy, garáže, pozemku atd.) prostřednictvím SIPO. Tiskopis lze získat na finančních úřadech či na internetu finanční správy ČR. Stačí vyplnit, odevzdat na Finanční úřad  a úřad si daň zinkasuje prostřednictvím SIPO.

Fotovoltaické elektrárny

Poslední novinka se dotkne drobných provozovatelů fotovoltaických elektráren (tj. bez licence ERÚ), kteří již po schválení aktuálně projednávané novely (sněmovní tisk 612/0) od roku 2016 nebudou zdaňovat příjmy z těchto zařízení jako příjem z podnikání (§ 7), ale jako ostatní příjem (§ 10).

Témata: dph | CZK

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky