Čistý odliv peněz do zahraničí v roce 2014 zesílil

Česká ekonomika v roce 2014 ožila. Hrubý domácí produkt vzrostl reálně o 2 %. Po započtení zisků z příznivého vývoje cen v zahraničním obchodě stoupl výkon ekonomiky dokonce o 3,2 %. Loňský rok však přinesl i rekordní rozdíl ve výši peněz směřujících z ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR. Historicky nejvyšší byl i jeho poměr k HDP.

Ilustrační fotografie

Během posledních dvaceti pěti let si česká ekonomika prošla čtyřmi recesemi. Nad nimi však převážily roky růstu. Vloni byl hrubý domácí produkt v porovnání s rokem 1989 vyšší reálně o polovinu. Vzhledem ke specifikům české ekonomiky, která spočívají v její otevřenosti vůči zahraničí a ve značném významu přímých zahraničních investic, je ale třeba brát ohled i na další ukazatele, které umožňují hlubší pohled na výkonnost české ekonomiky.

Otevřenost ekonomiky ČR patří v EU28 k nadprůměrným. Poměr vývozu zboží a služeb k HDP činil v loňském roce 83,8 % a byl mezi zeměmi Evropské unie osmý nejvyšší. Poměr dovozu k HDP dosahoval 77,1 % a byl devátý nejvyšší. I malá změna cen v zahraničním obchodě má tedy významný vliv na výkonnost národního hospodářství. „Hrubý domácí produkt v ČR se v loňském roce zvýšil reálně o 2 %. Vzhledem k tomu, že vývoj HDP je očišťován od cenových pohybů, nejsou v tomto výsledku zahrnuty zisky z vývoje cen v zahraničním obchodě. Jestliže však tyto zisky započteme, pak růst ekonomiky činil 3,2 %,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Na konci roku 2014 dosahoval stav přímých zahraničních investic v České republice 3,26 bilionu korun. České společnosti ale měly v zahraničí nainvestováno pouze 917 miliard. Navíc přímé zahraniční investice v České republice jsou již ve fázi, kdy z nich investorům plynou vysoké zisky. „Bez ohledu na to, zda si zahraniční investoři tyto zisky vyplácí, nebo je v ČR ponechávají, jde o peníze, které patří investorům a nikoliv rezidentům. Z ekonomické podstaty tak odchází do zahraničí a snižují objem prostředků, který zůstává rezidentům na spotřebu či investice,“ vysvětluje Lukáš Kučera, analytik ČSÚ.

V roce 2014 činil hrubý domácí produkt ČR 4,26 bilionu korun. Hrubý disponibilní důchod, jenž reprezentuje prostředky, které mohli rezidenti použít na spotřebu či investice, ale dosahoval jen 3,89 bilionu. Rozdíl ve výši peněz směřujících z ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR byl historicky nejvyšší. Činil 371 miliard korun. Byl dán především odlivem zisků podniků pod zahraniční kontrolou.

Témata: ekonomika | hdp

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky