Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma

I přes vrcholící horké letní období je možné v agendě EU, která však není tak bohatá a početná jako v časech úřední špičky, nalézt řadu zajímavých témat, která jsou blízká podnikatelskému sektoru, informuje Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky.

Ilustrační fotografie

EU a Vietnam uzavře Dohodu o volném obchodu

Po dvou a půl letech intenzivního vyjednávání došlo k dosažení shody mezi EU a Vietnamem ohledně uzavření Dohody o volném obchodu. Jejím zásadním přínosem by mělo být odstranění prakticky všech cel pro obchodování se zbožím mezi oběma teritorii; na vietnamské straně též odstranění vývozních přirážek. Dohoda též otevírá prostor pro usnadnění spolupráce ve službách a při podpoře vzájemných investic. Je první svého druhu, kterou EU uzavřela se zemí mající statut rozvojové ekonomiky, v oblasti jihovýchodní Asie je to poté druhá takováto dohoda vůbec (po Singapuru). Po vyřešení technických a procedurálních záležitostí, jež se předpokládají vyladit do konce letošního roku, dozná dohoda schválení Radou EU a Evropským parlamentem.

Evropský institut pro rovnost pohlaví (EIGE) po třetí v řadě publikoval výsledky naplňování indexu rovnosti pohlaví

První srpnový týden je též ve znamení otázek rovných příležitostí. Evropský institut pro rovnost pohlaví (EIGE) po třetí v řadě publikoval výsledky naplňování indexu rovnosti pohlaví, který odhalil, že oblast kterou sleduje je v EU dosahována pouze z 50 % při jen velmi mělkém průběhu zlepšování a výrazných rozdílech mezi jednotlivými členskými státy. Index je konstruován na základě sledování šesti veličin – práce, peněz, znalosti, času, vlivu a zdraví. Téma spadající do portfolia české eurokomisařky Věry Jourové bylo v předchozích dnech též široce rozebíráno z pohledu optimalizace modelu propojení práce a rodinného života, včetně systémů podpory mateřství.

Nová pravidla pro finanční stabilitu derivátových a přímých kapitálových obchodů na finančních trzích

V srpnu byla na programu též agenda velice exaktní a méně emocionální – otázka nových pravidel pro finanční stabilitu v případě derivátových a přímých kapitálových obchodů na finančních trzích. Kontext s prostředím malého a středního podnikání zde může být na pohled vzdálenější do té doby, než si uvědomíme, že tato pravidla mají přímou souvislost s projektem Unie kapitálových trhů, která má mimo jiné zpřístupnit a zjednodušit financování právě pro malý a střední podnikatelský sektor. A další souvislost může tkvět v rozšiřování možností pro investování aktiv podnikatelů a k podpoře důvěryhodnějšího prostředí pro ně.

Tato tři business témata pak byla pochopitelně rámována kroky spojenými s vlnou migrace a nového nasměrování rozvojové pomoci, jež je nepochybně nejvážnějším tématem těchto dnů a s nímž se budeme zcela nesporně potkávat i v období následujícím.

Témata: ekonomika

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky