Hospodářský růst pokračuje, pomáhá nízká inflace

Dynamika českého hospodářství bude i v roce 2016 jednou z nevyšších v Evropě. Podle aktuální makroekonomické prognózy České bankovní asociace (ČBA) lze ve druhé polovině letošního roku očekávat zrychlení hospodářského růstu, především u domácí spotřeby a investic, nad očekávání příznivě se vyvíjí i trh práce. Odhad hospodářského růstu pro rok 2015 tak vzrostl na 3,2 %. Růst bude pokračovat i v roce 2016, kdy u nás dosáhne větší dynamiky než v nejvyspělejších evropských státech. Hlavní domácí nejistotou bude načasování a způsob ukončení kurzového závazku centrální banky.

Ilustrační fotografie

První čtvrtletí 2015 vykázalo vysoký růst HDP a potvrdilo tak optimistická očekávání hospodářského vývoje. „Příznivé údaje uplynulého období nás vedou ke zvýšení celoročního odhadu hospodářského růstu pro rok 2015 na 3,2 %. Ten bude i ve zbytku roku opřen především o domácí poptávku, jejímž základem je i nadále vysoká exportní výkonnost,“ uvádí hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová. Příspěvek netto exportu k růstu HDP ovšem bude v zásadě neutrální, protože jak dynamický růst exportu, tak i silná investiční aktivita generují masivní dovozy. Dynamika vývozu i dovozu se bude v celoročním pohledu pohybovat kolem 8 %.

„Dále zvyšujeme odhady obou složek domácí poptávky – spotřeby obyvatelstva i růstu hrubé tvorby fixního kapitálu. Zatímco spotřebitelská poptávka poroste vyváženě v průběhu celého roku, boom investic bude koncentrován do posledního čtvrtletí. Investice budou podporovány rovněž bankovními úvěry, kde zvyšujeme odhad průměrného růstu úvěrů poskytnutých podnikům na 5,2 %,“ doplňuje Eva Zamrazilová. Investiční poptávka vzroste v roce 2015 o nadprůměrných 5,5 %. První polovina roku ale přinesla rekordně vysoká čísla o zájmu klientů nejen v segmentu podniků, ale i domácností. Důvěra domácností je spojena se zlepšením situace na trhu práce, a tedy snížením obav o ztrátu zaměstnání. Ochotu bank poskytovat domácnostem i podnikům nové úvěry podporuje nejen jejich obecně dobrá kondice, ale i to, že kvalita úvěrového portfolia se zlepšuje.

Růst spotřeby domácností se těsně přiblíží 3 %. Zvýšení očekávaného růstu i zde souvisí se zlepšením situace na trhu práce, které je intenzivnější než se očekávalo. Průměrná míra nezaměstnanosti klesne v roce 2015 na 6,6 %. „Po několika letech  mzdového škrcení se vytváří nemalý prostor pro růst mezd. Míra nezaměstnanosti klesla na šestileté minimum a aktuální nabídka volných pracovních míst je nejvyšší od roku 2008,“ vysvětluje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Růst mezd by tak měl dosáhnout 2,9 %. Vzhledem k průměrné míře inflace, kterou asociace nově očekává ve výši 0,6 %, se bude růst reálné mzdy v každém případě pohybovat nad 2 %.

Rok 2016 slibuje stabilitu a další růst

Aktuální úpravy výrazněji nemění výhled pro rok 2016 daný dubnovou prognózou. I nadále lze očekávat mírné zvýšení hospodářské aktivity eurozóny na 1,7 %. Základní domácí tendence roku 2015 by měly pokračovat i v roce následujícím, růst by měl sice mírně oslabit, nicméně z vyššího základu daného lepším odhadem pro rok 2015. Tempa růstu dovozu a vývozu by se oproti roku 2015 měla sblížit a příspěvek čistého vývozu pro hospodářský růst by měl být lehce pozitivní. Spotřeba domácností stoupne o 2,6 %, investiční poptávka nepatrně zpomalí na 3,8 %. Právě v investicích se nejsilněji projeví vysoký základ z roku 2015, ovšem růst investiční poptávky o téměř 4 % je stále velmi příznivým výsledkem.

Míra registrované nezaměstnanosti dle prognózy dále klesne na průměrnou hodnotu 6,2 %, což znamená, že česká nezaměstnanost bude i nadále jedna z nejnižších v EU. „V roce 2016 očekáváme vyšší tlak na růst mezd, pro nějž má ekonomika po několika úsporných letech rozhodně prostor. Očekáváme vzestup průměrné mzdy o 3,7 %, což bude při očekávané průměrné inflaci 1,6 % znamenat obdobný růst reálné kupní síly mezd jako v roce 2015,“ doplňuje Eva Zamrazilová.

Během roku 2016 by se růst spotřebitelských cen měl začít zespoda přibližovat k 2% inflačnímu cíli centrální banky. Příznivý vývoj tuzemské ekonomiky a přebytky zahraničního obchodu budou působit ve směru silnější koruny, a ČNB tak bude muset bránit svůj kurzový závazek častými intervencemi. „Nejpravděpodobnější scénář je zachování kurzového závazku do druhé poloviny roku 2016 i za cenu intervencí. Zároveň nelze zcela vyloučit okamžiky, kdy ČNB bude muset masivněji intervenovat, aby přesvědčila trh o pevnosti svého závazku,“ uvádí Helena Horská. A Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank, ji doplňuje: „Po ukončení kurzového závazku v druhé polovině roku 2016 očekáváme posílení koruny pod 27 Kč/euro. Velikost posílení však bude záležet na způsobu ukončení kurzového závazku, který ČNB zatím nestanovila.“

Nejistoty a rizika prognózy

Z hlediska intenzity zahraniční poptávky je pro globální ekonomický vývoj rizikem čínská ekonomika. Aktuálně pozorované známky nestability – přebytek volných kapacit, nadměrný růst úvěrů v kombinaci s cenami aktiv a klesajícími ukazateli výkonu ekonomiky – jsou varovné a vzbuzují obavy z výraznějšího zpomalení.

Nejistoty, kterým čelí vývoj eurozóny v rámci řeckých problémů, jsou primárně politické a vzhledem k silnějšímu institucionálnímu zázemí působícímu proti šíření krize by neměly silněji ohrozit reálnou ekonomiku eurozóny. Nicméně negativní vliv na sentiment vyloučit nelze.

Hlavní domácí nejistotou pro rok 2016 je načasování a způsob ukončení kurzového závazku centrální banky. „Jako prvek nejistoty bude působit i postupně se měnící  bankovní rada, jelikož nové složení bankovní rady v druhé polovině roku 2016 může přinést i jiný náhled na politiku kurzového závazku. V tuto chvíli se však domníváme, že ČNB má dostatek prostoru kurzový závazek dodržet a švýcarský scénář exitu neočekáváme,“ uzavírá Jakub Seidler.

Témata: ekonomika

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky