Čína musí jednat, pokud chce odvrátit politickou krizi

Proces nalézání rovnováhy v Číně je příliš pomalý. Intervence Čínské lidové banky jsou nevyzpytatelné a nefunkční. Ropa si potřebuje vytvořit nové, nižší rozpětí. Předpokládáme další čínské pokusy o zastavení této pohromy, informuje Saxo Bank.

Ilustrační fotografie
reklama

Náš postoj k potenciálu čínské ekonomiky je již dlouho skeptický a skutečnost, že předpovídáme nižší růst, než na jakém se shoduje většina, tyto pochyby odráží. Uprostřed chaosu, který v současné době v Číně propuká, je naprosto jasná jedna věc – čínská ekonomika musí přejít na systém orientovaný na poptávku, který se více přiblíží západnímu modelu, neboť na růst poháněný investicemi se už dále spoléhat nemůže.

Návratnost investic v Číně jednoduše klesla příliš hluboko a růst se oficiální cílové hodnotě nadále blíží jen díky stále narůstajícímu soukromému i veřejnému zadlužení. Ve vztahu k čínské ekonomice pramení naše obavy především z toho, že toto opětovné nalézání rovnováhy směřující k hospodářství s výraznější orientací na spotřebu je příliš pomalé. Z krátkodobého hlediska je to sice méně bolestivé, neboť hospodářství může ve větším rozsahu spoléhat na investice, avšak den zúčtování se tak jen odkládá do budoucna, zatímco základní problém dále narůstá.

Nedávné intervence centrální banky – Čínská lidová banka (PBOC) snížila sazbu minimálních rezerv pro komerční banky, pokud splňují určité úvěrové standardy, a referenční úrokovou míru snížila o 25 bazických bodů – působí ve světle stabilních ekonomických ukazatelů z poslední doby nevyzpytatelně. Obzvlášť zarážející jsou vzhledem k obavám, které vzbuzují investice do trhu cenných papírů v reakci na zadluženost.

Důsledky těchto zadlužeností vyvolaných investic do nafukujícího se akciového trhu jsou nyní velmi citelné. A to nejen v Číně, kde se v současnosti miliony investorů zbavují cenných papírů v zoufalé snaze minimalizovat ztráty. Tyto odprodeje, které se proměnily v paniku poté, co vláda zpočátku o víkendu nezasáhla, vedly k tomu, že index šanghajské burzy klesl za pouhé tři týdny o 33 %.

Bezprostřední dopady této dramatické korekce nyní pociťuje již více než 80 milionů čínských investorů a mezitím se vyjasňuje, co bude tento vývoj znamenat pro ostatní svět. Řecko představuje pro Evropskou unii pomalu doutnající problém, přičemž hlavní nebezpečí představuje riziko dalšího šíření. Řecko totiž slouží jako modelový příklad pro eventuální vystoupení dalších okrajových zemí, z nichž pravděpodobně v pořadí dalším nejméně stabilním členským státem je Itálie, i když parlamentní volby čekají v prosinci jako první Španělsko.

Čínská rizika jsou poněkud přímočařejší a jasnější a představují nebezpečí pro Austrálii a další ekonomiky, které staví na vývozu komodit do Číny. Jakákoli rizika spojená s finanční stabilitou Číny by se tedy mohla citelně projevit mnohem rychleji, a to i nad rámec poklesu cen komodit, ke kterému již dochází.

Cena železné rudy, které je obzvlášť závislá na čínském růstu, dnes zatím poklesla o 10 % – na nejnižší úroveň od roku 2009, možná nejvýraznější jednodenní pokles v nedávné historii. V průběhu uplynulého týdne se propadla již o 25 %.

Kromě regionálních burzovních trhů, kterých se čínské oslabení dotklo nejvíce, pocítil tvrdé dopady také sektor komodit. Komoditní index společnosti Bloomberg, který sleduje 22 surovin, za letošní rok dosud zaznamenal 7% pokles a v uplynulých třech dnech se propadl o 4,2 %, tedy nejvíce od roku 2011.

Ropa, u které situaci už tak zhoršuje celosvětový přebytek nabídky i úsilí Saudské Arábie vyloučit z podnikání americké producenty ropných břidlic, včera zaznamenala největší propad v průběhu jediného dne za posledních pět měsíců.

Ropa je ve skutečnosti pod tlakem hned z několika důvodů a rozkolísanost čínských akciových trhů, vyhlídky na opětovný vstup Iránu na trh a nízká likvidita společně vytvářejí mimořádně nejisté prostředí. Ropa si potřebuje vytvořit nové rozpětí a podle našich odhadů se bude minimální cena surové ropy WTI pohybovat okolo 50 $ a maximum bude dosahovat 58 $.

Podíváme-li se zpět do Číny, ekonomické údaje včetně aktuálních údajů z šetření, jako je PMI, se po jistém oslabení na počátku roku 2015 stabilizovaly a opatření PBOC jsou s velkou pravděpodobností reakcí na oslabení akciových trhů. A prozatím toto úsilí PBOC příliš úspěšné nebylo – pokud se vyjádříme shovívavě.

Očekáváme proto, že dojde k dalším pokusům zastavit tuto pohromu dříve, než se pro vládce v Pekingu finanční obtíže promění v  problém politický.

Témata: čína
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky