Podnikatele čeká v roce 2016 řada novinek

Pravděpodobně nejočekávanější daňová a účetní novinka připravovaná pro nadcházející rok, elektronická evidence tržeb, byla jedním z témat konference Komory certifikovaných účetních, která se konala ve Zlatém sále Kanovnického domu. Na toto a jiná daňová témata zde vystoupil Radim Bláha, ředitel odboru daní z příjmu Generálního finančního ředitelství. V první a druhé fázi se bude elektronická evidence tržeb týkat asi jen 300 tisíc poplatníků právnických a fyzických osob, prohlásil. Bude se vztahovat na nákupy fyzických a právnických osob hrazené v hotovosti, ale i platební kartou, platebními poukázkami, stravenkami a obdobnými instrumenty.

Ilustrační fotografie
reklama

Na konferenci se hovořilo také o připravované novele Zákona o účetnictví a navazujících předpisů, která vychází z transpozice nové účetní směrnice Evropského parlamentu a Rady, a nyní se připravuje v Parlamentu na druhé čtení. Novela zužuje vymezení subjektů veřejného zájmu a zavádí novou kategorizaci účetních jednotek s rozlišením podniků na mikro, malé, střední a velké, což dále umožňuje nastavovat různou úroveň povinností a v zásadě malým a mikro podnikům by měla přinést určité úlevy. „Tyto účetní jednotky budou nově osvobozeny od povinnosti zveřejňování výkazu zisku a ztráty,“ upozornil František Linhart z Ministerstva financí. Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních, současně upozorňuje „Po letech půjde v rozsahu účetních předpisů o zásadní novelu, jejíž dopad by si měli podnikatelé včas uvědomit. Novelizace s sebou přinese novou podobu účetních výkazů, zavede povinnost sestavování výkazu peněžních toků pro velké podniky, pozmění vybraná účetní pravidla, navrátí jednoduché účetnictví.“ 

Dále se probíraly připravované změny v oblasti daní a daňových povinností, mezi které patří zákon o prokazování původu majetku nebo široce diskutovaná elektronická evidence tržeb (EET). Tato evidence by měla být v průběhu roku 2016 zaváděna postupně. V první vlně digitalizace tržeb budou zejména restaurace, hotely a obecně osoby poskytující stravovací a ubytovací služby. Souběžně se startem EET se navrhuje snížení DPH pro restaurace na 15 %, připomenul Bláha. Následně by se připojily maloobchody, velkoobchody, a postupně i další obory s významným podílem hotovostních transakcí.

„Nemyslím, si, že zavedení elektronické evidence přinese nějaké komplikace. Naopak řada podnikatelů v obdobném systému již funguje. Jako profesní komora účetních vítáme zejména to, že elektronická evidence tržeb kromě daňových efektů může u některých subjektů napomoci věrnému zobrazení ekonomické reality v účetních výkazech, neboť by měla zabránit většině skrytých tržeb,“ říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních. Účetnictví není pouze zdrojem dat pro vyměření daní. Jeho skutečným cílem je poskytnutí reálného obrazu o hospodaření účetní jednotky, a to všem zainteresovaným uživatelům. „Hospodaření podniku je důležitou informací pro věřitele, kapitálové investory, obchodní partnery, případně i zaměstnance nebo konkurenty v odvětví. Není tedy pouze informací pro berní úřady. Zdůraznění této skutečnosti by měla podpořit novela zákona o účetnictví, která do něj nově vkládá vymezení účelu účetní závěrky,“ dodal Vašek.

Koncem tohoto roku je v plánu zřízení informačního call centra, aby se firmám usnadnil přechod na tento systém. „Je záměrem, aby mohli podnikatelé – fyzické osoby v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb uplatnit pět tisíc korun formou slevy na dani vypočtené z příjmů ze samostatné činnosti, čímž by se jim kompenzovalo případné zvýšení nákladů,“ dodal ředitel odboru daní z příjmu GFŘ Radim Bláha.

Témata: lidé | podnikatelé
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky