Drahota v Česku: Rostou ceny základních potravin, nejvíc zeleniny

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,7 % a ceny stavebních prací o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % a ceny tržních služeb se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 8,8 % a průmyslových výrobců o 3,6 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,8 %, tržních služeb o 0,1 %, uvedl dnes Český statistický úřad.

Ilustrační fotografie

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny olejnin o 2,5 %, obilovin o 4,2 %, brambor o 10,7 % a čerstvé zeleniny o 13,4 %. Ceny vajec klesly o 5,5 %, mléka o 3,8 % a prasat jatečných o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Ceny v oddílu chemických látek a výrobků byly nižší o 3,2 %, v oddílu těžby a dobývání a oddílu dopravních prostředků shodně o 0,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 1,6 %, masa a masných výrobků o 1,2 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,7 %. Po šesti měsících poklesů se zvýšily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily. Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 % a ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,5 %. Snížily se ceny za informační služby o 1,4 % a za právní a účetnické služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 8,8 % (v lednu o 9,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 10,1 %. Klesly ceny brambor o 41,7 %, ovoce o 17,5 %, čerstvé zeleniny o 17,0 %, olejnin o 8,4 % a obilovin o 6,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,6 % v důsledku poklesu cen jatečných prasat o 14,7 % a mléka o 11,5 %. Vzrostly ceny skotu o 2,7 %, drůbeže o 6,1 % a vajec o 3,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 3,6 % (v lednu o 3,5 %). Ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly o 31,2 % (v lednu o 35,8 %) a chemických látek a výrobků o 17,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 3,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 9,7 %, ostatních potravinářských výrobků o 5,9 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,0 % a masa a masných výrobků o 3,0 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 8,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,8 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 % (v lednu se nezměnily).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,1 % (v lednu o 0,7 %). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,2 % a za vydavatelské služby o 2,3 %. Nižší byly ceny za informační služby o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 % (v lednu o 0,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně snížily o 1,2 % (v prosinci 2014 o 1,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Nizozemsku o 3,6 %, v Litvě o 3,1 % a ve Velké Británii o 2,9 %. V České republice klesly ceny o 1,0 %, v Německu, v Rakousku a na Slovensku shodně o 0,7 % a v Polsku o 0,4 %. Ceny vzrostly pouze v Lotyšsku o 0,4 % a v Lucembursku a na Maltě shodně o 0,1 %. V Rumunsku a ve Slovinsku zůstaly ceny beze změny.

Meziročně se ceny v EU28 v lednu snížily o 4,1 % (v prosinci 2014 o 3,1 %). Nejvíce klesly ceny v Nizozemsku o 10,9 %, v Litvě o 10,6 %, a ve Velké Británii o 9,5 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,9 %, v Polsku o 3,6 %, v České republice o 3,5 %, v Rakousku o 2,5 % a v Německu o 2,2 %. Ceny vzrostly pouze v Lucembursku o 1,4 %.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky