Čekáte dárky z e-shopu? Pozor, čtěte přehled těch pokutovaných

Spotřebitelé na poslední chvíli objednávají vánoční dárky a po lepších cenách a vyšší kvalitě se ohlížejí také v e-shopech v EU. Jenže ne všechny e-shopy jsou seriózní.

Ilustrační fotografie

Hodně lidí využívá k nákupu vánočních dárků internetové obchody - e-shopy. Jenže ne všechny jsou seriózní. Snadno pak nastane situace, že se objednaného vánočního dárku nemusíte dočkat. A co pak budete říkat smutnému dítěti u vánočního stromečku?

Všem problémům se dá samozřejmě předejít, pokud si obchod, kde se chystáte nakupovat pořádně prověříte. Přinášíme seznam několika základních rad od sítě Evropských spotřbitelských center ECC-Net, která problémy s e-shopy řeší.

Klíčové věci před, během a po nákupu online:

• Zjistěte si víc o daném obchodníkovi – ujistěte se, že znáte jméno a úplné kontaktní údaje o prodejci, včetně poštovní adresy, abyste věděli, s kým jednáte.

• Vždy si přečtěte podmínky platné pro vaši objednávku. Musíte vědět, s čím souhlasíte, než uzavřete smlouvu. Především se ujistěte, že znáte postupy pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží u daného obchodníka.

• Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu během 14 dnů od převzetí zboží. Obchodník vás musí informovat o vašich právech, a pokud Vás neinformuje, lhůta na odstoupení od smlouvy bude prodloužena na jeden rok. Toto pravidlo se nevztahuje na rezervaci cestovních a ubytovacích služeb.

• Pověst prodejce si ověřte v ohlasech ostatních uživatelů například pomocí internetových vyhledávačů. Obchodníka si v případe nejistoty můžete prověřit i díky návodu uvedenému na www.evropskyspotrebitel.cz/podvod.

Česká obchodní inspekce informovala o e-shopech, které si v letošním roce vysloužily největší pokuty za porušení zákona:

1) Corvus CZ s.r.o. (www.creans.cz) – 2 pokuty celkem za 150 000 Kč

a. Pokuta 50 000 Kč (v právní moci od 5.3.2014)

Česká obchodní inspekce obdržela stížnost spotřebitele na nedodání předem zaplaceného zboží. Od provedení objednávky inspektorem ČOI v postavení spotřebitele nebyl inspektor dodavatelem kontaktován, přestože to uváděl v obchodních podmínkách. Při vytváření objednávky byla vyplněna všechna povinná pole. Objednané zboží nebylo v lhůtě, kterou dodavatel uváděl na svých stránkách, doručeno. Uložená sankce 50 000 Kč nabyla právní moci dne 5.3.2014.

b. Pokuta 100 000 Kč (v právní moci od 29.7.2014)

Česká obchodní inspekce obdržela další stížnost spotřebitele na nedodání zaplaceného zboží. Následně byl kontrolované osobě (provozovateli e-shopu) doručen dopis o zahájení kontroly a o povinnosti dle zákona (§ 10 odst. 2 zák. Č. 255/2012 Sb.), které kontrolovaná osoba nesplnila a proto jí Česká obchodní inspekce uložila sankci 100 000 Kč.

2. Levné sklady s.r.o. (www.venda.cz) – 1 pokuta za 50 000 Kč

a. Pokuta 50 000 Kč (v právní moci od 29.1.2014)

Česká obchodní inspekce po provedeném kontrolním nákupu požadovala zaslání kopie nabývacího dokladu (dodavatelské faktury) na výrobek, který byl předmětem kontrolního nákupu. Na to však provozovatel e-shopu nereagoval. Ze zákona o státní kontrole jsou kontrolované osoby povinny vytvořit podmínky k provedení kontrol, zejména jsou povinny poskytnout součinnost. Ze zákona jsou též povinny ve stanovených lhůtách předložit originální doklady a další požadované písemnosti.

3. Hudla s.r.o. (www.hudla.cz) – 3 pokuty celkem za 50 000 Kč

a. Pokuta 10 000 Kč (v právní moci od 20.5.2014)

Česká obchodní inspekce po provedeném kontrolním nákupu na základě podnětu spotřebitele, který objednal výrobek, zaplatil předem a neobdržel. Kontrolní nákup provedl i inspektor ČOI v roli spotřebitele a u zboží, které bylo uvedeno skladem, také výrobek neobdržel, přestože byla dodací lhůta uváděna 3-21 dní. Následně společnost sdělila, že zboží nemá skladem a že dodací lhůta se může protáhnout až na 4 týdny. Po došetření podnětu Česká obchodní inspekce kvalifikovala skutečnost jako užití nekalé obchodní praktiky (§ 4 odst. 1 zák. 634/1992), protože prodejce užil nepravdivý údaj.

b. Pokuta 20 000 Kč (v právní moci od 20.5.2014)

Česká obchodní inspekce prokázala, že provozovatel uvedl nepravdivý údaj tím, že na stránkách spotřebitelům sdělil: „Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.", přestože k uzavření kupní smlouvy dle zákona docházelo akceptováním nabídky ze strany spotřebitele podle ust. § 53 odst. 1 občanského zákoníku. Dále užil klamavou obchodní praktiku, kdy nabízel k prodeji akrylátovou koupelnovou vanu SaniPro (zapsaný název je v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví jako národní ochranná známka), přestože se jednalo o vanu čínského výrobce.

c. Pokuta 20 000 Kč (v právní moci od 1.10.2014)

Na stránkách www.hudla.cz v souvislosti s poskytováním informace o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření opomněl uvést důležitý údaj – formulář pro odstoupení od smlouvy. Několik spotřebitelů podalo podnět s tím, že prodejce neakceptuje odstoupení od smlouvy do 14 dnů a nedodává zboží s návodem v českém jazyce. Kontrolovaná osoba skutečně nezajistila u mobilního telefonu, objednaného inspektorem ČOI, návod v českém jazyce, tím kontrolovaná společnost porušila § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.

4. Alza.cz a.s. (www.alza.cz) – 1 pokuta za 50 000 Kč

a. Pokuta 50 000 Kč (v právní moci od 22.5.2014)

Dle ust. § 24 odst. 12 písm. d) ZOS porušil prodejce zákaz užívání nekalých obchodních praktik tím, že užil nepravdivý údaj o možnosti odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů s odkazem, že spotřebitel zakoupené zboží (digitální kamera) objednal speciálně na přání na zakázku zákazníka mimo běžnou nabídku sortimentu. V tomto případě se ale jednalo o klasickou objednávku a smlouva byla uzavřená na dálku, bez dalších úprav či zakázkové výroby. Kontrolou bylo dále zjištěno, že se nejednalo o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu či zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dle zákona, ale o zboží běžně nabízené a klasicky objednané, na které se vztahuje právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů. Tím se podnikající subjekt dopustil porušení § 4 odst. 3 zák. o ochraně spotřebitele (nekalá obchodní praktika).

5. Golden Invest Company a.s. (www.golden-invest.cz) – 1 pokuta za 40 000 Kč

a. Pokuta 40 000 Kč (v právní moci od 14.10.2014)

Česká obchodní inspekce prokázala subjektu, že v době kontroly uváděl na svých webových stránkách v „Reklamačním řádu" informaci, že: „Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží", tím neinformoval spotřebitele řádně o podmínkách uplatnění reklamace, neboť ze zákona je reklamace jako jednostranný právní úkon adresovaný spotřebitelem prodávajícímu, přičemž pro uplatnění reklamace nebylo podstatné, zda spotřebitel předložil i reklamovaný výrobek. Minimálně u 83 druhů prodávaných výrobků (zlatých mincí, stříbrných slitků,...) neinformoval spotřebitele o délce záruční doby, která je ze zákona závazná, tím neinformoval spotřebitele řádně o rozsahu své odpovědnosti za vady výrobků podle § 13 zákona o ochraně spotřebitele.

Témata: počítače | ČOI | e-shopy

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky