Česku se daří: Má čtvrtou nejnižší nezaměstnanost v EU

Míra nezaměstnanosti v ČR na úrovni sedmi procent byla v roce 2013 po Nizozemsku, Německu a Rakousku čtvrtá nejnižší v EU, kde v průměru činila 11 procent. Vyplývá to z výběrového šetření pracovních sil, které dnes novinářům představil Český statistický úřad. Nejvyšší nezaměstnanost mají Řecko (27 procent) a Španělsko (25 procent).

Úřad práce, ilustrační fotografie

Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 9,2 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 68,7 % a meziročně vzrostla o 0,9 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 39,4 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 21,2 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a činila 6,1 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2014 proti 1. čtvrtletí 2014 snížil o 1,1 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 9,2 tis. (tj. o 0,2 %) na 4 962,2 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici podnikatelů. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 2. čtvrtletím 2013 vzrostl o 19,2 tis. na 898,1 tis. a jejich podíl činil 18,1 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev naopak poklesl proti 2. čtvrtletí 2013 o 9,9 tis. osob na 4 064,1 tis. osob a činil 81,9 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil pouze v sekundárním sektoru (o 40,1 tis. oproti minulému roku, celkově 1 890,8 tis.). Vterciárním sektoru služeb se snížil počet pracujících o 8,6 tis. osob (celkově 2 937,9 tis.), významně o 22,2 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 133,4 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 68,7 % a ve srovnání se 2. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,1 procentního bodu na 76,9 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 0,6 procentního bodu na 60,2 %.

I přes snížení intenzity růstu zaměstnanosti nebyl přerušen více než tříletý vzestup míry zaměstnanosti 15-64letých v meziročním srovnání.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2014 snížil o 19,1 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 318,6 tis. (z toho 170,6 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 39,4 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil podobně v mužské (o 19,5 tis.) i ženské populaci (o 19,9 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 21,2 tis. a dosáhl 137,6 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,2 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 2. čtvrtletí 2014 6,1 % a oproti minulému roku se snížila o 0,7 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,7 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,8 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,7 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,2 %).

Po více než dvou letech doprovází meziroční vzestup zaměstnanosti i trvalejší pokles úrovně nezaměstnanosti. Lepší podmínky na trhu práce v tomto kopírují trend ekonomického oživení v České republice.

Témata: úřad práce

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky