Hledáte práci? Tady najdete nabídky od zaměstnavatelů

Úřad práce ČR (ÚP ČR) opět zveřejňuje, a to v plném rozsahu, informace o volných pracovních místech. Zároveň finišuje s převodem veškerých dat týkajících se výplaty příspěvků zaměstnavatelům.

660

V průběhu třetího lednového týdne proběhla  v rámci přechodu ze starého na nový informační systém migrace dalších dat. Tento proces se týkal nejen údajů pro zpracování a výplatu nepojistných sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti, ale i zveřejňování informací o volných pracovních místech. V případech, kdy zaměstnavatelé tyto skutečnosti hlásí přímo zaměstnancům ÚP ČR, kteří je následně vkládají do vnitřního informačního systému úřadu, se údaje dočasně plně neaktualizovaly.

Díky obrovskému nasazení zaměstnanců ÚP ČR a pracovníků dodavatele se podařilo převést většinu potřebných dat. Pouhé dva týdny po zahájení migrace tak mají prakticky všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR k dispozici jak aktuální informace o volných pracovních místech, tak i o zaměstnavatelích a jejich kontaktních osobách. ÚP ČR už také sladil tyto údaje s Integrovaným portálem MPSV, který v tuto chvíli poskytuje plné služby.

Dočasné omezení se nijak nedotklo firem, které zveřejňují informace o volných pracovních místech prostřednictvím Integrovaného portálu MPSV. V jejich případě probíhala aktualizace dat kontinuálně a bez omezení jakýchkoli služeb na portálu. Bez výpadku fungoval také systém předávání dat o volných místech na portál EURES v Bruselu.

V současné době zaměstnanci ÚP ČR také intenzivně zadávají do informačního systému  údaje, které se týkají dohod uzavřených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V praxi to znamená, že postupně Úřad práce ČR vyplácí například náklady na rekvalifikace, příspěvky na veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, provoz chráněného pracovního místa a další nástroje APZ, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost.

V tuto chvíli společnost OKsystem intenzivně pracuje na dokončení převodu dalších údajů týkajících se mimo jiné agendy cizinců či dohod uzavřených v rámci některých evropských programů.

„I přesto, že se do této komplikované situace nedostal Úřad práce ČR vlastní vinou a jeho zaměstnanci už podruhé během dvou let doplácejí na rozhodnutí bývalého vedené MPSV, chci se touto cestou omluvit všem zaměstnavatelům, kterým aktualizace dat způsobila problémy. Společně s kolegy věřím, že nyní už budeme schopni poskytovat služby i v této oblasti v takové kvalitě, na jakou byli zaměstnavatelé zvyklí,“ uzavírá generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Témata: práce

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky