Česká ekonomika letos poroste, předpovídá bankovní asociace

Přestože rok 2013 byl pro českou ekonomiku spíše negativním překvapením,aktuální prognóza počítá pro letošek s růstem o 1,9 %. Loni Česká republika ve srovnání s okolními zeměmi zaostávala. „Utlumení vládních investic se ukázalo v loňském roce jako ne příliš vhodný krok pro ekonomickou politiku státu,“ komentuje vývoj ekonomiky Luděk Niedermayer, předseda Vědeckého grémia ČBA.

660

K vlivu nové politiky ČNB na prognózu dodává: „Hodnotit komplexně dopady intervence ČNB je prozatím předčasné – bude záležet nejen na vnějším prostředí, ale i na době jejího trvání a způsobu ukončení. Oslabení kurzu koruny ovšem bezesporu posílí vývoz, který by měl být letos hlavním tahounem růstu.“ Prognóza očekává, že i rok 2014 bude ve znamení slabé koruny a průměrný kurz bude mírně nad 27 korunami za euro. Opuštění stávající kurzové politiky ČNB je očekáváno až v roce 2015.

V letošním roce je prognózován růst všech složek HDP. „Mírné oživení spotřeby bude podpořeno
růstem reálných příjmů. Ten je očekáván v souvislosti s poklesem inflace na začátku roku – mimo jiné z důvodu klesajících cen energií či rušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Vývoj inflace bude zároveň podstatný i pro další rozhodování ČNB v otázce měnové politiky. Její průměr je očekáván na hodnotě 1,2 %,“ popisuje očekávaný vývoj Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. Po loňském hlubokém poklesu investic je předpokládáno jejich postupné oživování. Investice a spotřeba budou mít zároveň vliv na zlepšení situace na trhu práce, k němuž však dojde až v návaznosti na růst obou ukazatelů. „Očekáváme rovněž další nárůst celkového objemu bankovních úvěrů v ekonomice, letos především těch domácnostem, v příštím roce by pak měly rychlejší tempo vykázat úvěry podnikům,“ doplňuje Pavel Sobíšek.

Inflace by měla po postupném růstu v letošním roce z hodnot nedaleko od nuly zrychlit v roce 2015 na 2,3 % (průměrná hodnota). Uvedenou hodnotu inflace ovlivní způsob a načasování opuštění politiky intervencí ČNB. Ekonomika eurozóny by měla po loňském poklesu (o 0,5 %) letos růst o 1 % a v příštím roce o 1,5 %. Vývoj v jednotlivých zemích však bude stále poměrně rozdílný, přičemž sousední země České republiky zřejmě porostou oproti průměru eurozóny rychleji. To bude mít, společně s vývojem měnové politiky ČNB, vliv i na vývoj české ekonomiky, jejíž růst je na rok 2015 odhadován na 2,5 %.

Rizika prognózy jsou vyvážená jak pro vývoj v Česku, tak pro ekonomiku eurozóny. Riziko směrem
nahoru je v případě inflace zejména v roce 2015. Nelze totiž vyloučit, že vliv oslabení kurzu na maloobchodní ceny bude rychlejší a větší než očekávaný. Významným aspektem zůstává také otázka ukončení „politiky slabého kurzu“ ČNB, která ovlivňuje vedle cen i HDP. Volební výsledek a formování nové vlády zatím prognózu neovlivňuje, i když možné podstatné uvolnění rozpočtové politiky, například směřování k deficitům kolem 3 % HDP a nikoliv jejich pokles, by mohlo mít v delším horizontu vliv na vývoj ekonomiky.

Klíčová data

Ukazatel

2013

2014

2015

Růst reálného HDP (%)

-1,3

1,9

2,5

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%)

7,7

7,7

7,2

Míra inflace: CPI (%) průměr

1,4

1,2

2,3

Vládní deficit (% HDP)

-2,5

-2,9

-2,9

Vládní dluh (% HDP)

47,5

48,9

49,8

Růst soukromé spotřeby (%) reálně

-0,2

0,8

1,9

Růst vládní spotřeby (%) reálně

1,8

0,8

0,8

Růst investic (%) reálně

-4,8

1,1

2,8

Růst reálného HDP v eurozóně (%)

-0,4

1,0

1,5

Směnný kurz CZK/EUR: průměr

26,0

27,1

26,3

Cena ropy (USD za barel): BRENT průměr

108

105

110

Základní sazba ČNB 2T REPO (%): průměr

0,05

0,05

0,15

Základní sazba ECB (%): průměr

0,54

0,25

0,35

3M-PRIBOR (%): průměr

0,46

0,40

0,50

Růst bankovních úvěrů klientských (%)

3,5

4,2

5,4

Růst bankovních úvěrů domácnostem (%)

4,1

4,7

5,5

Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%)

2,2

4,3

6,5

Růst bankovních vkladů klientských celkem (%)

3,3

2,7

4,2

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky