Operátoři jdou po důchodcích. Pozor na nechutný trik s tarifem

V poslední době se množí případy, kdy zástupci telefonních operátorů nabízejí lidem nové tarify. Nabízené tarify jsou ovšem často méně výhodné než ty, které oslovení zákazníci využívali dříve. "Obětí" této praxe se často stávají důvěřiví starší lidé.

660
reklama

Telefonní operátoři se po uvolnění trhu s tarify snaží vydělat kde se dá. V poslední době se sešlo několik stížností - lidé se zlobí, že operátoři zneužívají důvěřivosti starších lidí, kteří po telefonu kývnou na zdánlivě výhodnou nabídku. Na dalším vyúčtování však zpravidla najdou sumu vyšší, než je ta, kterou byli zvyklí platit dříve.

Tento problém pak zpravidla řeší potomci seniorů, kteří nevýhodnou smlouvu po telefonu uzavřeli v dobré víře. Existuje totiž řešení, jak se z této nevýhodné smlouvy vyvázat. A protože se tento nešvar opravdu v drtivé většině případů týká seniorů, kteří se v této problematice orientují hůře, neváhejte a začněte to řešit za ně.

Zaměstnanci telefonního operátora, nebo jiné firmy, která nabízí a prodává jeho služby, s vámi velmi pravděpodobně budou jednat dost odlišně, pokud je vám 40 nebo 70 let.

Tuto problematiku naštěstí řeší § 57 občanského zákoníku, který dává spotřebiteli možnost od smlouvy za jistých podmínek odstoupit i zpětně. Velkou roli v tom hraje právě fakt, že smlouva nebyla uzavřena klasickou písemnou formou. Zákon totiž doslova říká: Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V praxi to znamená, že pokud uzavíráte smlouvu po telefonu, můžete od dní do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu. Pokud vám přijde poštou modem pro připojení k internetu, nebo písemná dokumentace ke smlouvě uzavřené po telefonu, nic nerozbalujte a všechno vraťte dodavateli. Máte čas jeden měsíc, abyste navrácením od smlouvy odstoupili.

Celé znění § 57

(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky