Má smysl studovat? Podívejte se na rozdíly výdělku podle vzdělání

Kdybych se lépe učil(a), mohl(a) jsem být šéfem, povzdechl si nejeden z nás. Ale pozor,existují práce, u nichž výhoda vyššího vzdělání a tím pádem vyššího platu není tak jednoznačná. Velké rozdíly výdělků jsou navíc u zaměstnanců, kteří pracují v privátní sféře než u jejich kolegů ve státních institucích.

660
reklama

Ve zprávě uvádíme pojem medián, což je statistická hodnota, která říká, že polovina lidí má v dané kategorii výdělek vyšší a polovina nižší. Je to tedy mnohem přesnější pojem než průměr, který je zkreslený extrémně nízkými a extrémně vysokými hodnotami.

V České republice existuje pět typů dosaženého vzdělání, se kterými pracuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Nedokončené nebo dokončené základní vzdělání, středoškolské bez maturity a s maturitou, a pak vysokoškolské bakalářské a magisterské.

V soukromé sféře jsou rozdíly ve mzdách obrovské

Rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy člověka, který buď nedokončil, nebo skončil po základní škole a mzdou studenta s uzavřeným středoškolským studiem bez maturity jsou téměř tři tisíce korun. Maturant bere už o více než deset tisíc více.

Pokud se někdo rozhodne, že chce studovat vysokou školu a ukončit ji po bakalářském studiu, měl by se podle výsledků průzkumu smířit s tím, že jeho mzda pak bude o téměř deset tisíc korun nižší, než pokud by pokračoval v magisterském studiu.

Ve státním sektoru se platy liší méně

Lidé, kteří nezvládnou základní školu anebo nechtějí už studovat, dostávají hrubý měsíční plat ve státních podnicích menší než 13 tisíc korun. Absolventi střední školy bez maturity uvidí na svých výplatních páskách pravděpodobně částku ve výši kolem 16 tisíc.

Platy ve státní sféře už začínají být zajímavé, pokud přinesete maturitní vysvědčení. Plat se pak přehoupne přes 23 tisíc korun.

Pokud si vezmeme stejný příklad studia na vysoké škole, jaký jsme uvedli u mezd, tak ve státních podnicích už stejné myšlenka výhodnosti neplatí. Lidé s vyšším odborným nebo bakalářským studiem mají medián platu pouze od dva isíc korun nižší, než jejich kolegové s magisterským diplomem.

Témata: platy / mzdy

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky