ÚP čeká lavinu propuštěných z Dolu Paskov. Co je čeká?

Úřad práce ČR (ÚP) je připraven pomoci všem, které postihne plánované uzavření Dolu Paskov. V rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) jim nabídne poradenství, rekvalifikace nebo potřebné informace o sociálních dávkách.

660

Už začátkem příštího roku by mělo vzniknout přímo v Dole Paskov mobilní poradenské středisko Krajské pobočky ÚP v Ostravě. Tamní pracovníci budou připraveni poradit každému konkrétnímu zaměstnanci s tím, jak má dále postupovat, a to ještě předtím, než fakticky dostane výpověď. Jedná se běžnou praxi, kterou ÚP využívá v případech ohlášených hromadných propouštění.

„Probereme s nimi jejich možnosti, schopnosti a znalosti," uvádí ředitelka ÚP v Ostravě Yvona Jungová. „Pomůžeme jim například s výběrem vhodného rekvalifikačního kurzu či je provedeme nabídkou pracovních míst, která budou v jejich případě přicházet v úvahu. Podáme jim také informace o sociálních dávkách a zákonných podmínkách nutných pro jejich přiznání. Zkrátka uděláme vše proto, abychom zvýšili jejich šance na trhu práce."

Hromadné propouštění v Dole Paskov se podle informací ÚP dotkne 2 500 lidí. Nejvíce z nich – téměř polovina – pochází z okresu Frýdek Místek. Další jsou pak z Ostravy a Karviné. K propouštění ale nedojde ze dne na den. Přesto bude mít tento krok dopad na celkovou situaci na trhu práce v regionu. V současné době činí tamní podíl nezaměstnaných 9,7 %. Bez práce je celkem 83 854 obyvatel Moravskoslezského kraje.

„Jsme připraveni pomoci lidem v maximální možné míře. V tomto ohledu budeme spolupracovat i s dalšími zaměstnavateli v regionu a také samosprávou," upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

O hromadné propouštění se jedná tehdy, pokud dostane ve firmě s 20 až 100 zaměstnanci výpověď minimálně 10 lidí. V podniku se 101 až 300 pracovníky aspoň desetina zaměstnanců a ve společnosti s více než 300 zaměstnanci minimálně 30 lidí. Před tím, než dá zaměstnavatel výpovědi jednotlivým zaměstnancům, musí o svém záměru písemně informovat, a to nejpozději 30 dní předem, odborovou organizaci, radu zaměstnanců a také příslušnou Krajskou pobočku ÚP podle místa činnosti firmy. Ve zprávě je podnikatel povinen uvést důvody a termíny hromadného propouštění, celkový počet zaměstnanců a zároveň počet a profesní složení lidí, kterých se bude propouštění týkat. V neposlední řadě musí informace obsahovat i údaje o odstupném, případně dalších právech takto postižených pracovníků. Současně musí zaměstnavatel předložit návrh kritérií, na jejichž základě proběhne výběr těch, kteří dostanou výpověď.

Možností, jak pomoci lidem, ale i firmám a obcím, pokud jde o vytváření nových pracovních míst, je hned několik.

Veřejně prospěšné práce (VPP)

Zatímco v srpnu 2012 umístil Úřad práce ČR v rámci celé republiky 8 208 uchazečů na veřejně prospěšné práce, letos tento počet stoupl na 19 524. Nejvíce nezaměstnaných našlo novou práci díky VPP v Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Konkrétně na Severní Moravě se podařilo prostřednictvím tohoto nástroje APZ umístit 1 978 uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji našli práci jako dělníci, kteří pomáhají s úklidem městských prostor, nebo v oblasti sociálních služeb.

Podstatou veřejně prospěšných prací je finanční a „lidské" zajištění ze strany ÚP, a to až na jeden rok. Například při odstraňování škod po živelných katastrofách, úpravách a opravách veřejného majetku, údržbě veřejných budov a komunikací nebo zajištění dalších činností, na které obce nemají vlastní personální kapacitu.

Novinkou by pak měla být pomoc státním firmám, ve kterých by mohlo výhledově najít novou práci až 15 tisíc lidí. „V uplynulých dnech jsme oslovili 22 podniků se státní účastí a nabídli jim pomocnou ruku prostřednictvím využití umístění uchazečů o zaměstnání na VPP nebo společensky účelná pracovní místa," říká Marie Bílková.

Systém veřejně prospěšných prací je výhodný pro obě strany. ÚP pomůže zájemcům získat na určitou dobu lidi. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné pracovníky, které by nemohly zaměstnat na stálo. ÚP je připraven zajistit celou akci i po finanční stránce.

Témata: úřad práce

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky