Exekuce 2013: Změny, které nás čekají

O chystaném velkém třesku v exekucích vás Peníze.cz loni informovaly mezi prvními. Po roce je jasno: exekucím letos Ježíšek nadělí nový kabát. Převléknou se do něj už prvního ledna. Přinášíme podrobný přehled všech novinek. Zvolte spolu s námi tu nej(ne)povedenější.

Diskuse: 0

reklama

Prvního ledna nabude účinnosti novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a novela trestního zákoníku. Některé změny ulehčí život dlužníkům, jiné naopak práci exekutorům.

Předžalobní výzva

První novinku jistě všichni dlužníci ocení. Dnes se totiž nezřídka stává, že dlužník o svém dluhu nemá ani tušení (nebo tvrdí, že nemá ani tušení) a je velice překvapen, že u něj zvoní exekutor. Typicky se jedná například o pár let starou pokutu za černou jízdu v MHD, kterou člověk dávno pustil za hlavy. Podle dnešních pravidel může věřitel svůj nárok uplatnit u soudu, aniž o tom dlužníka informuje. Nově ho bude muset oficiálně kontaktovat ještě předtím, než podá návrh na zahájení exekučního řízení – a vyzvat ho, aby dluh zaplatil. Předejde se tak nepříjemnému překvapení dlužníků i případným výmluvám těch, kterým se zkrátka platit nechce. Ještě než do hry zasáhne exekutor, budou mít všichni jasno.

Předžalobní výzva musí být zaslána dlužníkovi nejméně sedm dní před podáním žaloby na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. Přesný obsah výzvy zákon nevymezuje. A nevyžaduje ani, aby byla dlužníkovi reálně doručena. Věřitelé však budou muset soudu předložit důkaz o tom, že ji odeslali – čili měli by si schovat kopii její kopii, a především podací lístek. Pokud věřitel zákonnou povinnost předžalobní výzvy nesplní, nebude mít nárok na náhradu nákladů řízení, které dnes automaticky padají na bedra dlužníka (a u drobných pohledávek vymáhanou částku často katapultují o řád nebo dva výš).

Na černo nikdy nejela, přesto má platit 41 pokut. Za 650 tisíc!

Slučování exekucí

Další změna potěší každého dlužníka, který má na krku víc než jednoho věřitele nebo víc než jeden dluh. Od příštího roku nebude možné, aby vám drobné pohledávky narůstaly tak závratným tempem jako dosud. Exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi se budou muset slučovat. Zatímco dnes je slučování pouze „možné" (pokud o něj včas zažádáte), od příštího roku bude povinné. A pravidlo bude platit i pro exekuce vedené různými exekutorskými úřady. Dlužníci se tak vyhnou vysokým poplatkům za každé dílčí exekuční řízení. O tom, jak to za současných pravidel může dopadnout, už jste na našem webu četli:

Aby se náklady na exekuce udržely v mezích, zavádí navíc novela občanského soudního řádu limity na cestovné, které si může exekutor účtovat.

Exekuce i bez rozhodnutí soudu

Exekutoři už nebudou muset ve všech případech čekat na rozhodnutí soudu. U většiny případů budou moci o zahájení exekučního řízení rozhodnout sami. Opatření by mělo zrychlit exekuční řízení a ulevit přetíženým soudům. Ty se tak údajně budou moci soustředit na důležitější věci, jako je zastavení či odklad exekuce nebo opravné prostředky proti rozhodnutí exekutorů – a celkově podrobovat exekutory přísnější kontrole.

Soudní výkon rozhodnutí

Výkon rozhodnutí je exekuce prováděná soudem. Soud nařizuje výkon rozhodnutí usnesením. Nepověřuje však provedením svého rozhodnutí exekutora, rozhodnutí provede sám prostřednictvím vlastních pravomocí a personálních i administrativních sil. Věřitel musí sám označit postižitelný majetek dlužníka a sám navrhnout způsob výkonu rozhodnutí (čili zda má jít o srážky ze mzdy nebo třeba prodej movitého majetku).

Exekuce i bez rozhodnutí soudu

Exekuce je provedením soudního rozhodnutí, kterým soud pověřil soudního exekutora. Soud exekuci zahájí vydáním usnesení o nařízení exekuce. Soudní exekutor může v jednom řízení provádět exekuci více způsoby, může současně vydávat více exekučních příkazů. Věřitel není nucen sám dohledávat majetek dlužníka, ani navrhovat způsob exekuce.

Videozáznam z exekuce

Od prvního ledna budou mít exekutoři povinnost pořídit zvukový videozáznam z průběhu mobiliární exekuce v případě, že je o to někdo z přítomných požádá – čili především sám dlužník, jeho rodina nebo majitelé věcí, které jsou neoprávněně zabavovány. Pokud o natáčení nikdo ze zúčastněných nepožádá, může se pro něj exekutor sám dobrovolně rozhodnout – souhlas dlužníka k tomu potřebovat nebude. Připomínáme, že mobiliární exekuce znamená soupis a následné zabavování movitých věcí. Videozáznam by měl obě strany (čili dlužníky i exekutory) odradit od nepřiměřeného jednání a zároveň v případě pochybností později posloužit jako důkazní materiál.

Dražby družstevních bytů a pronájmy nemovitostí

Nově vám může s umořením dluhu více pomoci také váš družstevní byt – od příštího roku totiž bude možné v rámci exekučního řízení práva v bytových družstvech dražit. Dnes bývá hodnota družstevního bytu vyčíslena podle vypořádacího podílu na základě obchodního zákoníku. Řádově se pohybuje v desetitisících korun, nedosahuje tedy zdaleka tržní hodnoty. Výsledkem v některých případech je, že dlužník přijde o byt, ale z dluhu se mu ukrojí jen nepoměrná část. Od ledna se proto začnou družstevní byty v exekuci zpeněžovat formou dražby. Zvýší se tak šance dosáhnout reálné tržní ceny, a tudíž umořit podstatně větší část dluhu.

Další příjemnou novinkou je, že svou nemovitost nebudete nuceni za všech okolností prodat. Dluh totiž nově bude možné umořovat také penězi získanými z pronájmu vašeho bytu či domu.

Exekutor bude moct i ke mzdě a účtu manželů dlužníků

O tom, že od ledna bude moci exekutor blokovat i účty manželů a manželek dlužníků a strhávat jim peníze z příjmů, jsme vás podrobně informovali už minulý týden:

Tolik výčet všech důležitých změn, se kterými musíme od ledna v oblasti exekucí počítat. O svůj názor na novinky se s námi můžete podělit v diskusi.

Celý článek čtěte na Peníze.cz

Loading...
Témata: exekuce

Diskuze: Exekuce 2013: Změny, které nás čekají

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 0, Buďte první Vložte komentář

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky