Založení s.r.o. - Jak na to?

Jak efektivně založit společnost s.r.o.?

660

Na začátku si zadefinujme několik kroků potřebných k založení s.r.o.. Důležité jsou tyto body: výběr obchodního jména, určení a prokázání sídla společnosti, určení jednatelů společnosti, určení společníků a jejich vkladů do společnosti, určení správce vkladu, výběr předmětu podnikání společnosti. Jednotlivé body si blíže popišme. Obchodní jméno může být libovolné, nesmí však být totožné s žádným jiným jménem, které je již zapsáno v Obchodním rejstříku.

Týká se to i těch společností, které již nejsou v aktuálním seznamu, ale jsou v likvidaci nebo v konkurzu. Sídlo společnosti může být na libovolné adrese, musí však být evidováno na listu vlastnictví jako stavba. Prokázání sídla pro účely Obchodního rejstříku se provádí souhlasem vlastníka sídla nebo nájemní smlouvou. Jednatel společnosti jedná jménem společnosti, jmenuje i odvolává ho valná hromada.

Tento statutární orgán navenek jedná jménem společnosti vůči třetím osobám, podepisuje smlouvy, zřizuje bankovní účet, podává daňové přiznání. Společníci vkládají do společnosti peněžitý nebo nepeněžitý vklad, jejich souhrn tvoří základní kapitál. Společník má tato práva: právo podílet se na správě společnosti formou účasti na valné hromadě, právo na přístup k informacím a dokladům společnosti, právo na podíl na zisku podle výšky a splacení svého vkladu, právo na provedení svého podílu na jinou osobu, právo na vyrovnávací podíl při zániku společnosti.

Správce vkladu prohlašuje, že vklady byly splaceny, ručí za ně celým svým majetkem až do okamžiku, kdy je předá společnosti. K založení s.r.o. třeba sepsání potřebné zakladatelské dokumentace, které lze díky kvalitnímu notebooku lenovo, její ověření u notáře, předtím ji však musíme vytisknout, dejme si záležet na kvalitní náplni do tiskárny, podat žádost o vydání živnostenského oprávnění, vypracovat a podat návrh na zápis do Obchodního rejstříku , vyzvednutí originálu zápisu a přihlášení na registraci placení daně. Jsou firmy, které se zabývají založením s. r. o. a následným prodejem s.r.o ..

Takové společnosti, které vznikají za účelem okamžitého prodeje nazýváme ready made společnosti. Takové společnosti můžete díky webhostingu najít na mnoha internetových stránkách.

Výborným tipem pro ty, kteří hledají volná pracovní místa na úřadu prace v Ostravě je online stránka www.upcr.eu.

Témata: firmy

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky