Peake lhala! Mzdy politiků se zvedat nemusí

Karolína Peake spolu s celou vládou lže. Zatímco vláda chce všem politikům zvednout platy s odvoláním na rozhodnutí Ústavního soudu, právě tato instituce oznámila, že je to nesmysl. Ústanvní soud totiž odmítá, že by politikům nařídil zvednout si platy.

660

Karolína Peake prohlásila, že zvýšení platů politiků požadovali soudci. Ústavní soud totiž rozhodl ve prospěch žaloby soudců, kteří proti snižování mezd v této profesi bojovali. To je základním kamenem argumentace vlády. Platy soudců jsou totiž řešeny stejnou platovou základnou, jako platy ostatních ústavních činitelů.

Když si pak vláda odhlasovala snížení základny z tří na dvouapůlnásobek průměrné mzdy, snížil se i plat soudců. Soudci tvrdili, že na rozdíl od politiků mají ale minimální šanci vedlejších přivýdělků. Těmi jsou různé dozorčí a správní rady, vlastní podnikaní a podobně.

Peake včera argumentovala slovy: „Ústavní soud požaduje zvýšení koeficientu pro všechny dokonce na 3. Návrh MPSV je tedy kompromisem, ke kterému je vláda nucena nálezem Ústavního soudu a který možná navíc Soud znovu zpochybní jako příliš nízký. Nevylučuji ale, že se vláda rozhodne svým usnesením výpočet platů soudců a ostatních ústavních činitelů oddělit. Tím by byla ale fakticky ústavní rovnost mocí narušena.“

Kompromis ministerstva práce spočívá v základně 2,7 násobku průměrné mzdy. Ústavní soud dnes ale ostře vystoupil proti tvrzení, že by mohl napadnout oddělení platů soudců a ostatních ústavních činitelů. V podobném zákoně nevidí problém a navíc Ústavní soud ve svém nálezu ohledně platů soudců vůbec o platech politiků a jejich výpočtu nehovořil.

Místopředsedkyně vlády Peake se tak pokusila dnes zachránit faux pas, které včerejším prohlášením způsobila. „Navrhuji oddělení platové základny soudců a ostatních ústavních činitelů tak, aby na sobě nebyly závislé a platy politiků mohly zůstat zmrazeny. Stejnou solidaritu se zbytkem nepodnikatelského sektoru bych ale očekávala i od soudců.“

Tím ale opět vystupuje proti argumentu soudců, který pomohl k jejich vítězství u ÚS. Plat soudce jde těžko navýšit o vedlejší přivýdělky. A navíc, soudci mají vysoký plat už jen z toho důvodu, že je tím podpořena jejich nestrannost a snížena možnost přijetí úplatku. Každopádně dnešní prohlášení Peake nemůže zakrýt fakt, že včera obhajovala zvýšení platů pochybnými argumenty.

Kdyby totiž byly politici „solidární“ s ostatními, tak by se nemusely platy politiků vůbec oddělovat a mohly by zůstat ve stejné základně. Tím sama Peake deklasuje svůj vlastní návrh ve dvou větách po sobě.

Témata: peake, karolína

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky