Rychlá ztráta tradičních zdrojů je mýtus, tvrdí Klaus

Renesanci jaderné energetiky, bez které se státy jako Česko neobejdou, ve čtvrtek předpověděl prezident Václav Klaus. Na konferenci Energy Gas Storage Summitu 2012 na Pražském hradě vyzval k pozastavení dotací pro obnovitelné zdroje energie a vyčerpání zdrojů tradičních označil za nesmyslný mýtus.

reklama

"Renesance nepochybně čeká jadernou energetiku," uvedl Klaus a dodal: "Pro některé evropské země, včetně České republiky, je a bude jaderná energetika nenahraditelným zdrojem energie. Čím větší nejistotu kolem budování nových jaderných elektráren vytvoříme, tím finančně nákladnější bude budování elektráren nových."

"Přírodní katastrofa, ke které došlo v loňském roce v japonské Fukušimě, nebyla katastrofou jadernou, což je třeba znovu a znovu opakovat," zmínil prezident. "Jistě je legitimní diskutovat o jaderné bezpečnosti, jistě je správné trvat na tom, že není možné stavět elektrárny, a to jakéhokoli typu, v lokalitách, které jsou seizmicky nestabilní. Je však omylem používat přírodní katastrofu ve Fukušimě jako argument proti jaderným elektrárnám jinde ve světě za situace, kdy v řadě zemí nemohou být tyto elektrárny nahrazeny jiným stabilním zdrojem," doplnil.

"Odstraňování starých regulací, bariér a zásahů je v Evropské unii nahrazováno vznikem regulací nových, leckdy sice méně viditelných a méně přímých, ale v konečném důsledku horších, způsobujících často ještě větší distorze a větší náklady než v minulosti," prohlásil Klaus a dodal: "Musím k tomu přiřadit i zcela nesmyslný mýtus o rychlém vyčerpávání tradičních energetických zdrojů."

Evropskou ekonomiku podle něj evidentně brzdí "nejrůznější dotace, subvence, legislativní nařízení, boj s neexistujícím globálním oteplováním, velmi sporný systém přidělování emisních povolenek, který se skutečnými tržními mechanismy nemá nic společného a je pouze falešnou hrou na trh, ale i kvóty na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a ideologicky motivovaný tlak na útlum jaderné energie".

"Tomu všemu je třeba se intenzivně bránit. Platí a bude platit, že energetické potřeby moderní společnosti budou stoupat," dodal prezident Klaus.

"Nechceme-li český průmysl pohřbít vysokými cenami energií, musíme se rozloučit s nerealistickými sny takzvaných obnovitelných zdrojů energie na její celkové spotřebě. Musíme přestat tyto nerentabilní zdroje dotovat a díky jejich vysokým cenám zatěžovat spotřebitele, jak podniky, tak domácnosti," vyzvala hlava státu.

O energetickém mixu zemí musí podle Klause primárně rozhodovat tržní mechanismy, nikoli summity státníků, které dohadují "právně vymahatelné závazky ke snižování teploty celé planety o několik stupňů Celsia". "Fotovoltaické a větrné elektrárny díky tomu vyrostly na místech, kde je možné vyrábět energii pouze díky rozsáhlému subvencování, nikoli díky výhodným slunečným nebo větrným podmínkám," prohlásil.

"Řada vlád si už dnes snad začíná uvědomovat, jak neefektivní je tato politika. Pod tlakem zelené lobby se v ní však dále pokračuje bez ohledu na náklady, bez ohledu na to, že to mnohé státy stahuje ještě hlouběji do dluhové pasti," uzavřel Klaus.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky