Češi pociťují zdražení téměř všude

Z průzkumu, který pro společnost Partners realizovala agentura Ipsos, vyplývá, že většina Čechů (přes 87 %) již zvýšení sazby DPH pocítila na svých peněženkách. Mezi lidmi v produktivním věku (35-45 let) dokonce jejich podíl přesahuje 90 %. Již po dvou měsících od zavedení vyšší sazby lidé nejvíce zaznamenali nárůst cen u potravin (86 %), pohonných hmot (56 %), léků a zdravotnických pomůcek (35%). V menší míře pak u vodného a stočného (22 %), tepla (21 %) a u městské dopravy (19 %). O něco málo citlivější na nárůst DPH jsou ženy.

660
reklama

„Na současném zvýšení cen se nepodepsala jen nová sazba DPH, ale též rostoucí ceny vstupů, čehož navíc využili někteří výrobci k dalšímu zdražování. Například u paliv se sazba DPH neměnila, avšak čerpací stanice se nyní při zvyšování cen nemusí hájit - svedou vše na DPH,“ komentuje Petr Máša, ředitel klientského servisu společnosti Partners.


Lidé omezují své výdaje

Až 37 % respondentů dokonce přiznává, že u potravin a nealko nápojů museli své výdaje značně omezit. Kromě těchto komodit šetří obyvatelé nejvíce na stravování v restauračních zařízeních (35 %), na pohonných hmotách a dopravě (28 %). Z výzkumu Ipsos také vyplynulo, že necelých 7 % Čechů redukovalo své náklady v oblasti zdravotnických potřeb a léků. Ve vnímání růstu cen v této konkrétní oblasti byly zaznamenány větší obavy u žen (43 %), což je o celých 15 % více než u mužů. Své náklady na léky omezil každý desátý člověk ve věku od 55 do 65 let. Naopak u mladých ve věku od 18 do 24 let redukoval náklady každý šestnáctý. Své výdaje kvůli zvýšení DPH neomezilo pouhých 11 % obyvatel.

Velký rozdíl mezi tím, kde lidé pocítili zvýšení DPH a v čem své výdaje omezili, panuje také u alkoholických nápojů. 16 % respondentů uvedlo, že hodlá výdaje za lihoviny omezit, ale pouze
4 % z nich pocítilo nárůst DPH. Opačným příkladem je městská doprava. Zhruba 19 % dotázaných uvedlo, že v tomto sektoru sice registrují vyšší sazbu, ale 93 % nehodlá své výdaje nijak zmenšovat.

„Na současném zdražení se nejvíce podepsal růst cen surovin, které zdražil výrobcům vstupy, a ti museli zdražit ceny. Zvýšení DPH hrálo v celé této věci jen malou roli, ale pro obyvatele je to další rána a každá další bolí o to více. Proto by se měl náš stát více zaměřovat na motivaci zaměstnanosti, snižování daní a přilákání zahraničních firem než zasazovat další rány ekonomice, která se potřebuje zotavit a znovu pořádně nadechnout,“ říká Petr Máša.


Změny zasáhly nejvíce Moravany

Z průzkumu agentury Ipsos dále vyplývá, že nejvíce postihlo zvýšení DPH a tím pádem růst cen obyvatele Moravy (90 %). V těsném sledu je pak Praha (88 %) a Čechy (86 %). Obyvatelé hlavního města a jeho přilehlého okolí omezují své výdaje zejména za stravování v restauračních zařízeních, což uvedlo 42 % dotázaných.

Témata: dph

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky