Hledáte práci? Máte šanci, firma potřebuje 3000 lidí

Téměř 3000 pracovníků budou v následujících letech potřebovat české firmy pro svůj rozvoj a zahraniční investoři pro realizaci projektů v oblasti leteckého průmyslu v České republice. V úterý o tom informoval Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP).

660
reklama

Z toho 65 procent zaměstnanců by mělo mít vysokoškolské vzdělání. Podle analýzy SČLP ale český trh práce v současnosti téměř nemá co nabídnout.

Nedostatek kvalitních absolventů technických oborů tak je jedním z hlavních limitujících faktorů rozvoje českého leteckého průmyslu. "Český letecký průmysl musí zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu. Naší konkurenční výhodou není ani cena pracovní síly ani geografická poloha, musíme se proto soustředit na know-how a být o třídu lepší, než západní firmy," prohlásil prezident Svazu českého leteckého průmyslu Ladislav Šimek.

Svaz českého leteckého průmyslu na nedávné konferenci Vzdělávání pro letecký průmysl prezentoval výsledky analýzy a akční plán speciální pracovní skupiny zaměřené na aktivní řešení problematiky technického vzdělávání. Skupina složená ze zástupců státních institucí, vysokých škol a největších zaměstnavatelů v leteckém průmyslu od září 2011 analyzovala poptávku po leteckých specialistech a srovnávala ji s nabídkou absolventů technických a ekonomických oborů.

Analýza poukázala na kritický nedostatek uchazečů o studium leteckých oborů, a to přesto, že se jedná o odvětví se zajištěnými pracovními příležitostmi a dlouhodobou perspektivou. Největší poptávka je po úzce specializovaných odbornících, jako jsou letečtí konstruktéři a technologové, a strojařských profesích, jako jsou obráběči, zámečníci či nástrojáři.

Z analýzy rovněž vyplynulo, že k hlavním problémům technických oborů patří jejich nízká přitažlivost pro absolventy základních a středních škol. Příčiny je možné hledat ve společnosti, struktuře vzdělávacího systému i rodinách. Skupina proto vytvořila akční plán kroků, které by měly vést ke zvýšení zájmu o letecké obory a povědomí o leteckém průmyslu obecně. Patří mezi ně například zavedení dlouhodobých stáží vybraných talentů u členských firem Svazu nebo spolupráce se školami na vytvoření učebních plánů, které budou v souladu s dlouhodobou praxí v leteckých společnostech.

"Důležité není jen to, že po studiu leteckého oboru najde student dlouhodobé uplatnění, ale i úspěchy českého leteckého průmyslu, který v posledních letech zlepšuje svoji pozici ve světě," zdůraznila vedoucí pracovní skupiny Radka Vojtíková z GE aviation.

"Podařilo se nám překonat stav, kdy jsme museli přesvědčovat zahraniční partnery o svých schopnostech," doplnil Šimek.

Akční plán měl pozitivní ohlas i u zástupců státních institucí. "Pro mě je nejdůležitější, že se ukázalo, že Svaz českého leteckého průmyslu je otevřený spolupráci a že se chce podílet na technickém vzdělávání. Je dobře, že firmy ve Svazu můžou našim studentům a žákům nabídnout stáže, stipendia, mentoring nebo vedení závěrečných prací," zdůraznil Petr Bannert, ředitel Odboru středního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

"Problém s technickým vzděláváním si dlouhodobě uvědomujeme, dokonce vznikla mezirezortní pracovní skupina, která se zabývá podporou pro technické vzdělávání. Spolupracujeme i s dalšími svazy a skupinami, které se potýkají s podobnými obtížemi. Činnost Svazu českého leteckého průmyslu by proto mohla pro další takové organizace sloužit jako příklad," dodala Jana Čermáková z Odboru podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu.

"Na rozhodnutí investorů, kam umístí svoji investici, má vliv řada věcí. K nejvýznamnějším z nich patří právě dostatek kvalifikované pracovní síly se zkušenostmi i jazykovou vybaveností. Proto také technické vzdělávání podporujeme a snažíme se ukázat žákům a studentům vysokých škol, jaké perspektivy technické obory," podotkl generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Témata: práce

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky