Čeští vojáci zřejmě přijdou o spoustu peněz

Zrušení příspěvku při přestěhování, pružnější trestání vojáků za požití alkoholu ve službě či nový systém pro vyplácení výsluh přináší návrh zákona o vojácích z povolání, který projedná Senát na své 19. schůzi. Dolní parlamentní komora předlohu schválila v únoru 102 hlasy.

reklama

Předloha počítá s tím, že když vojáci nedosáhnou na dlouholeté kontrakty, nedočkají se ani výsluh. Na ně vzniká nárok až po patnácti letech služby. V současné době mají délesloužící důstojníci nárok na vysoké výsluhy, které podle hodností dosahují deset až 40 tisíc korun měsíčně.

Počítá se také se zrušením armádního příspěvku při přestěhování. Vojáci rovněž nově musí povinně nahradit poměrnou část nákladů za vydanou výstroj v případě, že jim zanikne služební poměr před uplynutím dvou let služby.

Norma zjednodušuje i proces, jak trestat vojáky, kteří ve službě pijí alkohol. Takovým provinilcům hrozí například snížení hodnosti, nebo dokonce propuštění z armády. Nově by se také měli na rozkaz svého nadřízeného podrobit dechové zkoušce.

Norma zavádí nová pravidla, která se týkají doby výkonu služby v hodnosti sboru čekatelů, tedy těch, kteří studují na vysokých školách. Dovoluje srovnání rodičovské dovolené. Umožňuje vojákům z povolání, kteří jsou vysláni do zahraničí, aby měli kontakt s osobami blízkými.

Předloha obsahuje i změnu v podobě časové lhůty, kterou má armáda na vyřízení stížností vojáků. V případě, že novela zdárně projde celým legislativním procesem, budou muset čekat na odpověď dvakrát tak dlouho. Namísto jednoho měsíce počítá zákon se šedesátidenní lhůtou.

Témata: armáda čr

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky