Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Jak na ošetřovné? Zaměstnanci se mohou doma střídat, OSVČ zažádat o provozní dotaci

CZK
CZK
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Od 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav. Tento stav by měl trvat 30 dní. Od 1. března došlo vzhledem k současné epidemické situaci k úpravě celé řady pravidel a výjimek. Jedno z nejpřísnějších opatření se týká rovněž školství.

Mnoho rodičů musí řešit, jak zajistit celodenní péči o své děti a skloubit ji se svými pracovními povinnostmi. Zaměstnanci mají nárok na ošetřovné, nebo se mohou se svým zaměstnavatelem domluvit na home office. U rodičů, kteří jsou OSVČ je situace složitější.

Zaměstnaní rodiče se mohou na ošetřovném střídatNárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je v době uzavření školy či dětského zařízení mladší 10 let. Ošetřovné lze čerpat také na péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, nebo osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I. Ne všichni zaměstnanci si mohou několikatýdenní absenci v práci dovolit, proto se lze při péči o dítě střídat.

„Nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Základním předpokladem tohoto nároku je však účast na nemocenském pojištění, a to v měsíci sociální události anebo po tři měsíce předcházející měsíci vzniku sociální události,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že o ošetřovné za měsíc březen si může zaměstnanec zažádat prostřednictvím tiskopisu nejdříve po skončení měsíce. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Minimální denní výše dávky ošetřovného činí 400 Kč, ale pouze za předpokladu plného úvazku.

OSVČ zatím nárok na ošetřovné nemají„Nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění v souvislosti s uzavřením školních zařízení pro OSVČ nevzniká. Ošetřovné z nemocenského pojištění je plně v kompetenci ČSSZ. OSVČ má však možnost zažádat o provozní dotaci Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ. Tato provozní dotace je obdobou ošetřovného, na které mají nárok zaměstnanci,“ upřesňuje Markéta Szotkowska, daňová specialistka z V4 Group.

Dne 9.2.2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu za leden 2021 a v prosinci loňského roku pro čerpání ošetřovného pro OSVČ. Datum ukončení příjmů žádostí je stanoveno na 11.3.2021. Dá se předpokládat, že po ukončení příjmů žádostí na výše uvedené období, bude vypsána nová Výzva za měsíc březen. Je více než pravděpodobné, že o tuto dotaci si budou moci žádat OSVČ na hlavní činnost, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

dítě či předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu uzavření tohoto zařízení na základě krizových opatření, nařízení karantény ve školském zařízení nebo ve domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19. Opět jako u zaměstnanců je věk dítěte omezen na 10 let. nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), pokud nemůže navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání z důvodu uzavření tohoto zařízení na základě krizových opatření, nařízení karantény ve školském zařízení nebo ve domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19. osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, z důvodu mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nařízení karantény v tomto zařízení nebo ve domácnosti.

„Dotace činila za předchozí období 400 Kč za den. Tuto výši lze logicky předpokládat i v rámci Výzvy za březen 2021. Součástí podmínek Výzvy ošetřovné pro OSVČ není vyloučení ekonomických aktivit. Předpokládá se, že tato dotace má pomoci OSVČ, které jsou doma s dětmi a nemohou se tedy plně věnovat své podnikatelské činnosti. Práce na home office není omezena. Není totiž nutné pozastavovat činnost a je možné pokračovat v ekonomické činnosti z domova, vystavovat faktury i vykonávat svou činnost prostřednictvím zaměstnanců,“ dodává Markéta Szotkowska, daňová specialistka z V4 Group.

Témata:  Ošetřovné CZK

Aktuálně se děje

21. června 2024 10:11

17. června 2024 9:56

14. června 2024 16:04

Vláda chce do vesmíru poslat českého astronauta, za 1,5 miliardy korun. Přitom říká, že veřejné finance jsou v rozvratu

Téměř po půl století Česko zřejmě vyšle do vesmíru svého člověka. Po Vladimíru Remkovi se má stát druhým Čechem v kosmu armádní stíhací pilot Aleš Svoboda. Nabídku na uskutečnění nákladné cesty dostala vláda už minulý rok. Tehdy však odmítla. Podle nynějších slov ministra dopravy Martina Kupky se více než miliardová investice mnohonásobně vrátí.

Zdroj: Lukáš Kovanda

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Zdravotně postiženým uprchlíkům z Ukrajiny vzroste humanitární dávka, schválila vláda

V rámci úpravy zákona „Lex Ukrajina VII“ vláda schválila návrh na navýšení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se zdravotním postižením. Od 1. ledna 2025 tak podle návrhu v novele bude humanitární dávka navýšena u zdravotně postižených dětí o 6 600 Kč a u dospělých osob o 4 400 Kč. V poslední době se současně výrazně zlepšila bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud jde o uprchlíky z Ukrajiny. V prvním kvartálu letošního roku příjmy dosáhly 6,4 miliardy