Důchody v Česku: Pomůže penzistům volební rok 2017?

Penzijní systém byl loni opět ve středobodu zájmu českých politiků i odborníků zejména díky definitivnímu zrušení druhého pilíře a otevření diskuze o věku odchodu do důchodu. A co nás u tématu důchodů čeká letos, tedy v roce 2017?

Peníze CZK, ilustrační fotografie

V lednu začala platit další valorizace důchodů, důchodci si průměrně přilepší o 300 korun. Řeší se daňové úpravy třetího pilíře i zavedení povinné účasti pro některá povolání. V mezičase populace dál stárne, rozdíl mezi vyplacenými důchody a příjmy v systému je dlouhodobě v záporných číslech a i přes ekonomický růst se zásadně nemění ochota Čechů si na důchod spořit. I když pro letošek zatím zásadní změny penzí na stole nejsou, ve volebním roce můžeme opět čekat minimálně hlasitou diskuzi o tom, jak současný nevyhovující stav řešit. Informuje Anežka Kneeová, penzijní analytička poradenské společnosti Swiss Life Select.

Během uplynulého roku se polici i důchodová komise odpoutali od III. pilíře. Místo něj se zaměřili na ten první a společně dotáhli také konec druhého. Jak alespoň podle probíhajících diskuzí vypadají současné důchodové priority, ilustruje grafika. Mnoho témat v rámci prvního (zákonného) pilíře však prozatím zůstává pouze ve formě návrhů a čeká na své schválení.

swiss
Důchody letos porostou, ale jen o 300 korun. Pro další růst není prostor

Velkým tématem je valorizace důchodů. Od letošního ledna došlo ke zvýšení základní výměry důchodu o 110 Kč na 2 550 Kč a procentní výměra se zvedne o 2,2 %. V průměru si tak důchodci přilepší o 300 Kč měsíčně. A jak bude vypadat valorizace příští rok po volbách? To je ve hvězdách. 

V prosinci předložila Důchodová komise Ministerstvu práce a sociálních věcí návrh, ve kterém požaduje zahrnout do výpočtů valorizace růst cen zboží, jež si pořizují senioři a seniorky. K růstu důchodů ale státní rozpočet příliš prostoru nemá. Za poslední roky se vždy na důchodech vyplatilo více, než co do sociálního systému připutovalo. Současní důchodci jsou přitom na stát odkázáni a až 7 % se jich již nyní nachází pod hranicí chudoby. Ta byla v loňském roce cca 10 220 Kč pro jednotlivce žijícího v samostatné domácnosti. 

Navíc každoročně klesá poměr pracujících, z jejichž sociálního pojištění se vyplácí důchody. Naopak počet důchodců roste, loni o necelé 1 %. To je zhruba 20 000 nových důchodců. Zákonodárci chtějí redukovat počty penzistů upravováním hranice důchodového věku. Legislativa dnes strop nezná a už dva roky o něm probíhají intenzivní diskuze. Navrhováno je pětileté vyhodnocování a přepočítávání důchodového věku tak, aby lidé strávili v důchodu přibližně čtvrtinu svého života. Přesný návrh zákona ale doposud nevznikl. Z posledního jednání vyplývá, že bude jako hranice nastaven důchodový věk 65 let. Co dál? Nikdo neví. Neustálé tahanice o hranici důchodového věku ale důchodový systém nezachrání a mají pouze negativní vliv na občany. Ti díky nim svoji penzi považují za velmi nejistou. 

Graf: Počet ekonomicky aktivních obyvatel na jednoho důchodce v ČR

swiss3Zdroj: ČSSZ

Ministryně Michaela Marksová také navrhuje zvýhodnění rodin se dvěma a více vyživovanými dětmi. Místo současných 28 % by na sociální pojištění odváděli ze své mzdy 26,5 % a méně, podle počtu dětí. Zvýhodnění by ale platilo pouze pro jednoho z rodičů. Díky rozporům ve vládě nedávám tomuto návrhu velkou šanci na schválení. Před volbami ale můžeme směrem k voličům čekat více podobných líbivých gest.

Daňové úlevy ve III. pilíři se dotknout jen 5 % klientů 

Ve třetím pilíři nás letos čekají pouze změny v oblasti daňového zvýhodnění, a to i pro životní pojištění. Úprava byla schválena již v roce 2015, díky odložené platnosti ale nabyla účinnosti až letos. Od 1. ledna si tak v daňovém přiznání za rok 2017 bude moci účastník uplatnit jak 24 000 Kč za penzijní spoření, tak 24 000 Kč za investiční životní pojištění. Pro zaměstnavatele platí společná hranice pro tyto dva produkty. Ta se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Průměrná čísla ale hovoří jasně. Účastníci spoření i jejich zaměstnavatelé ve většině případů platí do systému méně než tisíc korun. Všech daňových výhod penzijního spoření využívá často jen bonitnější skupina Čechů. Proto se zvýšení hranic pro odpočet daní pozitivně dotkne jen zhruba 5 % klientů zapojených do III. pilíře.

Bude III. pilíř povinný pro riziková zaměstnání?

Návrhem, který by se mohl dočkat schválení, je povinná účast zaměstnavatelů ve III. pilíři pro lidi pracující v extrémně namáhavých a rizikových profesích 3. a 4. rizikové kategorie. Jde například o horníky, kterým byl věk odchodu do důchodu snížen již v říjnu 2016. Nyní však horníci dostali rozšířené možnosti, kdy o dřívější odchod do penze mohou požádat. Od obecného důchodového věku se jim tak nově odečte 7 let.

Nebylo by ke škodě, pokud by povinnost spoření ve třetím pilíři platila pro všechny zaměstnavatele. Penzijní systémy a zaměstnanecké penze fungují podobně i v dalších zemích a v důchodových systémech hrají významnou roli. 

Nedořešenou oblastí jsou u nás i živnostníci, kteří jsou z pohledu penzí velmi ohroženou skupinou. V průběhu života odvádí do sociálního a zdravotního systému většinou jen minimální zálohy, které udává zákon. Toto způsobí, že v penzi dosáhnou na velmi nízký důchod nepřesahující deset tisíc korun. Je pochopitelný postoj podnikatelů, kteří chtějí platit státu co nejméně. O to víc si ale musí na penzi spořit soukromě. Málokterý živnostník si tento fakt uvědomuje.

Co čekat dál?

Loni se u nás hodně diskutovalo o důchodových systémech v zahraničí. Můžeme tak předpokládat, že budoucí návrhy úprav důchodového systému budou vycházet z důchodových systémů našich sousedů. Již dnes tam politici i odborníci často hledají inspiraci pro částečná řešení. Když se ale podíváme na všechny návrhy, které jsou dnes na stole, lze v roce 2017 pravděpodobně očekávat jen schválení novely týkající se valorizace penzí jako hezkého dárku voličům před volbami. Žádná jiná systematická nebo dokonce reformní změna penzí v brzké době nenastane. 

Nelze než opakovat, že z pohledu běžných Čechů je každý další rok bez reformy obrovsky promarněnou příležitostí, která se nám může v budoucnu vymstít. Důležitost soukromého spoření je nezbytnou součástí toho, aby si člověk i v důchodovém věku zachoval svůj životní standard. Také v jiných vyspělých státech si lidé v průběhu svého ekonomicky aktivního života odkládají na svoji penzi a nespoléhají se na stát. Nečekejte proto, s čím politici přijdou, a předběhněte je tím, že se o sebe postaráte sami!

Témata: důchody | důchodci

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky