Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Máte těsně před důchodem? Ukážeme, zda na něj máte v roce 2017 nárok

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště.

„ Dosaženídůchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“ na procenta si navýšit budoucí důchod . Ve výdělečné činnosti je možnépokračovat i při pobírání starobního důchodu , “ objasnil jeden z mýtů ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.  

Kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku

muži narození v lednu až říjnu 1954; bezdětné ženy narozené v září až prosinci 1954 a v lednu až dubnu 1955; ženy narozené v září až prosinci 1955 a v lednu až dubnu 1956, které vychovaly jedno dítě; ženy narozené v září až prosinci 1956 a v lednu až dubnu 1957, které vychovaly dvě děti; ženy narozené v září až prosinci 1957 a v lednu až dubnu 1958, které vychovaly tři či čtyři děti; ženy narozené v září až prosinci 1958 a v lednu až dubnu 1959, které vychovaly pět a více dětí

Důchodový věk a orientační výši důchodu spočítá webová kalkulačka Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ zjistí, jaký je jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou či jakou musí získat dobu pojištění. Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Důchodové pojištění a stačí do ní zadat jen datum narození. Ženy doplní i počet vychovaných dětí. Důchodová kalkulačka spočítá rovněž orientační výši starobního důchodu. Údaje, které se do ní dosazují (délka doby pojištění a výdělky), získají lidé z informativního osobního listu důchodového pojištění. O jeho zaslání mohou ČSSZ jednou ročně zdarma požádat. Do přehledu dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ lze nahlédnout prostřednictvím „konta“ pojištění online na ePortálu ČSSZ. Této služby mohou využít majitelé datových schránek. Těm ePortál ČSSZ nabízí i službu „Informativní výpočet starobního důchodu“, jejíž výhodou je automatické „načtení“ údajů evidovaných v ČSSZ. Za první měsíc od jejího spuštění si orientační výši důchodu na ePortálu ČSSZ spočítala více než tisícovka klientů s celkovým počtem provedených výpočtů - téměř 12 000.

Desatero „novopečeného důchodce“

1. O přiznání důchodu ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydává však žádný univerzální „průkaz důchodce“. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydá v případě potřeby OSSZ.

2. Informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musí důchodce podat daňové přiznání, je příslušný sdělit finanční úřad. Podle současně platných daňových předpisů podléhá pravidelně vyplácený důchod zdanění, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.

3. To, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, u které je klient registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

4. Žádost o důchod se na OSSZ podává osobně, případně lze k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci. Za občany, kteří nemohou podat žádost o důchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost podat jejich rodinní příslušníci.

5. K žádosti o důchod je třeba předložit především průkaz totožnosti. Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění (např. o studiu, vojně, péči o dítě) a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti.

6. Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby – na účet důchodce nebo jeho manžela/manželky u peněžního ústavu nebo v hotovosti (zpoplatněno, za každou splátku důchodu zaplatí klient 21 Kč, o tento poplatek je pak nižší vyplácená částka důchodu) na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Způsob výplaty si budoucí důchodce volí při sepisování žádosti o důchod. Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu po ukazem na účet manžela (manželky) v České republice. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ a na webu ČSSZ . ČSSZ je možné kdykoliv požádat o změnu způsobu výplaty. 7. Důchodce má povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod. 8. Lidé, kteří při pobírání důchodu nadále pracují, mohou o přiznání důchodu informovat svého zaměstnavatele. Poživatel „předčasného“ starobního důchodu má povinnost tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli. 9. Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastni nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Současně také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání. 10. Ten, kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost o přepočet je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně zaslat přímo na ústředí ČSSZ.

Co se v roce 2017 mění - základní výměra a redukční hranice pro výpočet důchodu

Základní výměra důchodu v roce 2017 činí 2 550 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, tj. měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. U důchodů přiznaných v roce 2017 jsou rozhodným období léta 1986 až 2016. Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2017 dvě redukční hranice: I. 12 423 Kč a II. 112 928 Kč. Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranice se nepřihlíží.  

Témata:  důchody důchodci ekonomika

Aktuálně se děje

17. června 2024 9:56

14. června 2024 9:44

13. června 2024 17:27

Cenové rozdíly nemovitostí jsou čím dál tím vyšší. Roli hraje i několik kilometrů

Ceny nemovitostí se stále mění. Čím dál větší roli hraje lokalita. Rozdíl v cenách je patrný i u nemovitostí vzdálených jen pár kilometrů od sebe. Zatímco v žádaných lokalitách jsou nemovitosti na lehce růstové trajektorii, u méně žádaných lokalit jsou na tom ceny právě naopak. V realitách platí mantra: “Lokalita, lokalita, lokalita.“

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Zdravotně postiženým uprchlíkům z Ukrajiny vzroste humanitární dávka, schválila vláda

V rámci úpravy zákona „Lex Ukrajina VII“ vláda schválila návrh na navýšení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se zdravotním postižením. Od 1. ledna 2025 tak podle návrhu v novele bude humanitární dávka navýšena u zdravotně postižených dětí o 6 600 Kč a u dospělých osob o 4 400 Kč. V poslední době se současně výrazně zlepšila bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud jde o uprchlíky z Ukrajiny. V prvním kvartálu letošního roku příjmy dosáhly 6,4 miliardy