Co ovlivňuje výši důchodů?

Ve středu 9. září se setkali novináři olomouckého regionu s odborníky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) Olomouc. Zástupci médií byli pozváni k setkání u příležitosti čtvrtstoletí existence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Měli možnost seznámit se s činností úřadu a také shlédnout putovní výstavu ČSSZ v proměnách času. Novináři se odborníků ptali především na důchody.

Ilustrační fotografie

„Klienti se nás často ptají, jak se pro výpočet důchodu zohledňuje, že výdělky v 80. a 90. letech minulého století byly mnohem nižší než dnes," podělila se o zkušenost z praxe ředitelka OSSZ Olomouc Ing. Alena Šmotková a pokračovala: „Vysvětlíme jim, že hrubé příjmy v rozhodném období, jsou pro účely výpočtu důchodu násobeny koeficienty, které upraví minulé příjmy na současnou hladinu. Pro výpočet důchodu lze zohlednit pouze příjmy z výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, tedy nikoliv například příjmy z pronájmu bytu či domu, jak se lidé někdy mylně domnívají."

Výše všech druhů důchodů vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši „příjmů" v tzv. rozhodném období. Toto období začíná rokem 1986 a končí kalendářním rokem, který předchází roku přiznání důchodu. U zaměstnanců se pro výpočet důchodu vychází z hrubých výdělků, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), tedy podnikatelů, z vyměřovacích základů, ze kterých zaplatily pojistné na důchodové pojištění. Zjistit stav svého důchodového pojištění evidovaného v ČSSZ může každý. A to dvěma způsoby. Nahlédnout na aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění a výdělků mohou majitelé datových schránek kdykoliv a zdarma prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz. Lidé, kteří nemají datovou schránku, mohou požádat ČSSZ jednou za kalendářní rok o zaslání zdarma tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění.

„Na OSSZ se také setkáváme s lidmi, kteří se podivují, proč je jejich důchod neúměrně nízký v porovnání s jejich výdělky. Překvapení jsou především ti, kterým byla vyplácena část mzdy „na ruku", což má na výši důchodu negativní dopad. Pro výpočet důchodu lze započítat jen výdělky, ze kterých bylo odvedeno pojistné," vysvětlila vedoucí oddělení důchodového pojištění Petra Veselská. „Někdy bývá zklamáním výše důchodu i pro OSVČ, které si platily pojistné na důchodové pojištění v minimální výši. OSVČ si však může podle vlastního uvážení určit vyšší roční vyměřovací základ, který má vliv na výpočet důchodu. Tuto možnost OSVČ příliš nevyužívají," doplnila vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Olomouc.

Pracovníci OSSZ také potvrzují, že lidé někdy zaměňují pojem minimální důchod a minimální mzda. Výše minimálního důchodu však s částkou minimální mzdy nesouvisí. Minimální výše procentní výměry důchodu je stanovena zákonem o důchodovém pojištění a činí 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která v roce 2015 činí 2 400 Kč. Minimální výše důchodu přiznaného v letošním roce je tedy 3 170 Kč. Důchod v této výši může být přiznán v případech, kdy sice lidé splní podmínku potřené doby pojištění, ale v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno „není z čeho vypočítat".

Předmětem častých dotazů klientů jsou i předčasné starobní důchody. Klienty zajímá především krácení za předčasný odchod – tedy jaká finanční ztráta je s předčasným odchodem do důchodu spojená. Důležitá je pro ně informace, že předčasné starobní důchody jsou kráceny trvale, ale stejně jako všechny ostatní druhy důchodů se valorizují.

Témata: CZK | důchody

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky