Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o důchod? Toto překvapí

Lidi v předdůchodovém věku zajímá, jakou dobu trvá vyřízení žádosti o důchod. Chtějí se ujistit, že na rozhodnutí o důchodu nebudou muset čekat neúměrně dlouho. Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů. Je to o více než jeden měsíc méně, než ukládá zákon, informuje MPSV.

Ilustrační fotografie
reklama

„ČSSZ si je vědoma faktu, že odchod do důchodu je pro klienty důležitou životní událostí. Jejím cílem a prioritním úkolem je proto kvalitně a bez zbytečných průtahů o důchodech rozhodnout. Toto rozhodnutí je časově náročné, protože vyžaduje pečlivé zhodnocení dob pojištění často i za více než 40 let ekonomické aktivity pojištěnců. Přesto ČSSZ vyřizuje podané žádosti stabilně rychle, aniž by to bylo na úkor kvality,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Průměrná doba řízení o starobním důchodu v prvním čtvrtletí tohoto roku činila 36 dnů a o invalidním důchodu 62 dnů. Žádosti o důchody pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) byly ke konci letošního března v průměru vyřizovány za 33 dnů.

Je důležité připomenout, že kromě žádostí o důchody, o kterých ČSSZ rozhoduje podle českých právních předpisů, zpracovává velké množství důchodů s tzv. mezinárodním prvkem. Rozhodování o důchodech, kdy se zohledňují i doby pojištění získané v zahraničí, je několikanásobně náročnější jak na čas, tak dostatečnou odbornost. Přesto letos (přesněji k 31. 3. 2015) činila v průměru za všechny druhy důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní) s mezinárodním prvkem doba řízení pouhých 58 dnů.

„Někdy i přes veškeré úsilí není možné vyřídit žádost v zákonné lhůtě, např. proto, že se nepodařilo ukončit došetřování některých skutečností. Pokud tato situace nastane, pak v případě splnění podmínek pro nárok na důchod poskytne ČSSZ žadatelům zálohu, aby nezůstali bez finančních prostředků,“ doplnil Vilém Kahoun.

Ze zákona je lhůta pro přiznání všech dávek důchodového pojištění 90 dnů ode dne zahájení řízení. Důvodem delší doby řízení u invalidních důchodů je zejména skutečnost, že se do ní započítává lhůta pro posouzení zdravotního stavu, která může činit až 45 dnů, a rozhodovací proces do jisté míry závisí i na spolupráci se samotným občanem, ošetřujícím lékařem a zaměstnavatelem. Stejně tak je délka rozhodování v případě důchodů s mezinárodním prvkem ovlivněna součinností partnerské instituce v zahraničí.

ČSSZ rovněž vyřizuje další nezanedbatelný počet podání občanů nebo jiných úřadů, například rozhoduje žádosti o přepočtení důchodu, zpracovává exekuční srážky z důchodu, vydává potvrzení o výši důchodu pro různé účely, posuzuje nárokové podklady, aktualizuje databáze při změně osobních údajů klientů, zajišťuje změnu způsobu výplaty dávek na základě požadavků, ověřuje trvání nároku na dávky, provádí valorizaci důchodů, rozhoduje o odnětí důchodu a řeší případně přeplatky nebo nedoplatky důchodů, poskytuje součinnost Policii ČR, soudům aj.

Témata: důchodci | důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky