Polovině lidí se vyplatí jít do předčasného důchodu

Téměř polovině lidí se vyplatí jít do předčasného důchodu! To jsou závěry analýzy ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně 43 procentům lidí se vyplatí jít do odloženého důchodu a jen zhruba osmi procentům se vyplatí odejít do penze v době dosažení důchodového věku.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo studii, v níž se mimo jiné hovoří o tom, kdy je nejlepší odejít do důchodu. Pro většinu lidí je nejefektivnější nastoupit do předčasného důchodu, tedy alespoň to vyplývá z ministerské analýzy.

"Pro téměř polovinu osob (necelých 49 %) je efektivní odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, zatímco odložení odchodu po dosažení důchodového věku je efektivní pro zhruba 43 % osob. Načasování odchodu do starobního důchodu přesně na okamžik dosažení důchodového věku je efektivní pro zbylých cca 8 % osob," píše se ve zprávě.

Efektivní věk odchodu do důchodu je poměr mezi tím, co každý dostane ze systému ve formě důchodu a tím, co do systému odvede na pojistném. "Pro samotnou analýzu se vycházelo z generace osob narozených v roce 1965, a to z toho důvodu, že jde o první generaci, kde je pro většinu populace důchodový věk 65 let a tím je jim dána možnost předčasného odchodu do starobního důchodu až o pět let. Kontrolní výpočet byl proveden na generaci o 25 let mladší s tím, že vycházely obdobné výsledky a tím je s vysokou pravděpodobností možné závěry platné pro analyzovanou generaci zobecnit," uvedli autoři studie.

Odejít do penze je nejvýhodnější pro ty, kteří platili odvody jen krátce, nebo kteří nejsou aktivní na trhu práce. Naopak odejít do důchodu dříve není příliš výhodné pro lidi, kteří mají střední příjem. Do předčasného důchodu se pak nevyplatí jít ani lidem s mírně vyššími příjmy a to ani o rok dříve.

Pro lidi, kteří mají nízký příjem, ale vysoké odvody za celý život, je nejefektivnější jít do důchodu o tři roky později. V této době se odejít do důchodu vyplatí i lidem, kteří krátce před penzí získali vysoký příjem.

Přesluhovat o čtyři roky se pak vyplatí lidem s průměrnou mzdou. Nejméně efektivní je to pro lidi s nízkými příjmy. Přesluhovat v práci pět let přes důchodovou hranici se pak vyplatí lidem se středním a nadprůměrným příjmem. Takto dlouho přesluhovat se pak nevyplatí lidem s nízkým i vysokým příjmem.

Témata: důchody | lidé

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky