Důchodci, tato čísla ukazují, jak na tom ve skutečnosti jste

Zatímco domácnosti důchodců se v roce 2003 musely potýkat s čistým měsíčním příjmem na osobu ve výši 7507 korun, o deset let později byla tato částka navýšena o zhruba čtyři tisíce korun. Podobně je na tom i hodnota průměrné měsíční výše starobního důchodu, která vzrostla za posledních deset let zhruba o čtyři tisíce korun, oproti roku 1993 ale narostla čtyřnásobně. Vyplývá to z publikace Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 2013, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Důchodci, ilustrační fotografie
reklama

K propočtům byly využity dostupné vybrané údaje datové základny Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Na výsledcích zkoumání je například patrné, že průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 - 2013 zvýšil téměř čtyřnásobně, ze 3 571 na 13 244 korun na jednoho jejího člena.

Domácnosti důchodců zaznamenaly větší procentní nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2013 oproti roku 1993 o více než 9 tisíc korun vyšší a činil 12 128 korun. V roce 2003 byl čistý měsíční příjem na osobu 7507 korun, v roce 2010 už 10 917.

Průměrná výše starobního důchodu vzrostla z 2 734 korun v roce 1993 na 5962 v roce 2000, 10 093 v roce 2010 a 10 962 korun v roce 2013. Oproti roku 1993 se tak dočkala čtyřnásobného navýšení.

Průměrný starobní důchod se vzhledem k průměrné nominální mzdě drží na relativně podobné hodnotě. V roce 2000 byla průměrná výše starobního důchodu (5962) zhruba poloviční oproti průměrné čisté měsíční mzdě (10 260), tento stav přetrvával i do roku 2013, kdy byl rozdíl mezi průměrnou výší starobního důchodu (10 962) a průměrnou čistou měsíční mzdou (19 390) opět zhruba poloviční.

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 078 korun. Vzrostl také index spotřebitelských cen, který dosáhl 275,4 %, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993 - 1998. Největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců.

V roce 2013 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 398 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 8 024 korun. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů,

Publikace také monitoruje zadluženost českých domácností u bank, která vzrostla z 114,8 miliard korun v roce 1993 na 1 182,8 miliardy korun v roce 2013, což znamená více než desetinásobný přírůstek, přičemž zcela převažovaly korunové půjčky (od roku 2000 zejména hypoteční a jiné úvěry na bydlení).

Témata: důchodci | důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky