Důchodci, víte, jak získáte zpátky slevu na dani?

Pracující důchodci mají po rozhodnutí Ústavního soudu opět nárok na slevu na dani, kterou jim sebrala vláda Petra Nečase /ODS/. Finanční správa nyní radí, jak postupovat, aby byla sleva přiznána.

Ilustrační fotografie

Jste v důchodu, a přesto si přivyděláváte? Pak si nezapomeňte za rok 2014 zažádat o slevu na dani. A to i přesto, že jste již podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za letošní rok a slevu neuplatnil.

"Za předpokladu, že zaměstnanec (starobní důchodce) má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli formou vyznačení změny v prohlášení poplatníka. V tomto prohlášení poplatníka vyznačí datum změny, jež je rozhodné pro plátce daně, který tuto základní slevu zohlední při výpočtu zálohy na daň. K vyznačené skutečnosti plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu," radí finanční správa.

A co když jste o slevu zažádali, ale plátce daně to nezohlednil. I pro vás má Finanční správa radu: "Základní slevu na dani plátce daně zohlední při výpočtu záloh na dani sám (nárok byl již uplatněn), a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu."

Přesto, že Ústavní soud navrátil slevu na dani zrušenou pravicovou koalicí, neznamená to, že bude změna platit retroaktivně. Za rok 2013 slevu na dani nelze zpětně žádat.

 

Témata: CZK | důchodci

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky