Důchodcům jde o zdraví, varují experti. Co se děje?

Časy, kdy byli babičky a dědečkové bráni jako pevná součást rodiny a mezi jejich největší náplň volného času patřila péče o vnoučata, dávno odezněly. Podle odborníků si dnes každý třetí senior připadá osamocený a nejmladší generace tak přichází o kontakt s jinými životními hodnotami. Důchodcům navíc může samota uškodit i po zdravotní stránce.

O svá vnoučata dnes podle průzkumů pečuje zhruba 60 procent důchodců, což je ve srovnání se zbytkem Evropy průměrný počet. Důvodů, díky kterým přichází babičky a dědečkové do styku s vnoučaty čím dál tím méně, je podle Lidových novin, které na tento problém upozornily, hned několik.

Jedním z nich je neustálé oddalování založení rodiny. Mezi priority dnešní mladší generace patří zejména finanční zajištění a vlastní bydlení, což se ve výsledku odráží na odsouvání věku, v němž si lidé pořizují potomky, a také na faktu, že lidé s vlastním prostorem k bydlení nejsou tak často odkázáni na pomoc prarodičů, jako tomu bývalo dříve.

V mnoha případech ale mohou za vystoupení z role prarodičů kolikrát i oni sami. Deník upozorňuje, že zejména ženy se začaly distancovat od stereotypní představy "babičky na plný úvazek". 

"Svou dřívější legitimitu ztratila jak silná závislost mladé rodiny na rodině původu, tak plné obětování se pro mladou rodinu," popisuje vývoj Marcela Petrová Kafková z Masarykovy univerzity v Brně.

Tento trend se následně projevuje negativně na životech seniorů. Celá třetina z nich si připadá osamocená a mladá generace s nimi často nepřichází do styku, což se projeví na jejich životních hodnotách.

"Jde o rozdíly v názorech i přístupu. Střední generace se proto ani kolikrát nesnaží dávat děti hlídat prarodičům," řekla LN socioložka Jiřina Šiklová, podle níž se tak prohlubuje mezigenerační propast.

Dalším důvodem odloučení seniorů od potomků je také mnohdy velká geografická vzdálenost. Zatímco dříve bylo soužití například v jednom městě považováno za standardní, dnes je tomu jinak.

Tyto negativní vlivy mohou mít na seniory špatný dopad jak psychický, tak také fyzický, což se následně projevuje na špatném zdravotním stavu důchodců. S tímto problémem se potýkají zejména centra pro seniory.

"Je důležité zachovat si kontakt s okolím, jinak jde zdravotní stav takového člověka hodně rychle dolů. A také ztrácí schopnost komunikace," říká Kateřina Bláhová z nadace Taťány Kuchařové.

Témata: důchodci

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky