Zvýšit důchody? Podívejte se, co si myslí Češi

Více než polovina lidí (57 %) by spíše podpořila rodiny s dětmi, než by zvyšovala důchody. Podpora rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek je rovněž většinová (prosazuje ji 68 % občanů) a v dlouhodobém pohledu roste. Říká to výzkum agentury STEM.

660
reklama

Společnost STEM dlouhodobě a systematicky sleduje názory občanů ČR na otázky sociální politiky. Z časové řady výsledků vyplývá, že česká veřejnost byla od poloviny 90. let stále výrazně pro to, aby se pomáhalo spíše rodinám s dětmi než důchodcům. Po nastolení „důchodové otázky" (a například i zvýšení porodného a jiných úpravách ve prospěch mladých rodin) o deset let později se začala část lidí přiklánět k názoru, že důchodci jsou na tom hůře. Hlasy pro podporu rodin nicméně stále převažují.

Názory na zaměření sociální politiky jsou ovlivněny především věkem respondentů a jejich sociálním postavením. Preferenci podpory rodinám s dětmi prosazují spíše mladší lidé, starší občané a důchodci se přiklánějí ke zvyšování důchodů. Jak ukazuje následující graf, pouze v době okolo krize v roce 1997 důchodci upřednostňovali rozšířit finanční pomoc poskytovanou rodinám s dětmi na úkor zvýšení důchodů. Později, na přelomu tisíciletí, kdy stále ještě výrazněji než dnes celkově převažovala preference pomoci rodinám, se ve skupině důchodců už prosazoval spíše důraz na zvýšení důchodů.

Jakým způsobem sociální politiku provádět – nabízet více služeb, anebo zvyšovat finanční dávky? Před rokem 2000 bylo zastoupení obou názorů vyrovnané, poté se začal zvyšovat podíl lidí, kteří se domnívají, že systém státní sociální politiky by měl spíše spočívat v rozšiřování sociálních služeb než v zvyšování sociálních dávek. Převaha tohoto názoru v dlouhodobé perspektivě roste, v současnosti ho preferují dvě třetiny občanů.

Důraz na sociální služby je častější mezi všemi sledovanými sociodemografickým skupinami. Dominuje i ve všech voličských skupinách, i když o něco častější je mezi příznivci pravicových stran, ODS a TOP 09. Rozdíly v názorech sympatizantů stran na to, zda by preferovali zvyšování důchodů nebo pomoci rodinám s dětmi, jsou do značné míry dány věkovým profilem elektorátů, proto jsou pro pomoc rodinám nejméně stoupenci KSČM.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky