Důchodová reforma není nutná! Drábek to ví, ale nepoví...

Kroky Ministerstva práce a sociálních věcí za doby Jaromíra Drábka, kterého brzy vystřídá na postu ministra Ludmila Müllerová, jsou založeny na předpokladu a věštění budoucnosti. Nadační fond proti korupci upozorňoval již od jara na propagandistické jednání Drábka.

reklama

Drábek tuto neděli hovořil o nutnosti důchodové reformy včetně zavedení druhého pilíře, kdy nutnost reformy odůvodnil nepříznivým demografickým vývojem. Na tomto tvrzení se prý shodne se všemi ekonomy, kteří se touto problematikou zabývají. „Při vší úctě, osobně jsem ke tvrzení a doporučení ekonomů dramaticky skeptický (přesněji: nevěřím jim ani slovo)," uvádí člen analytického týmu NFPK Martin Soukenka.

Před pár lety začal své působení Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (PES), kde působila řada zástupců penzijních fondů a ekonomů. Jejich úkolem bylo vypracování analýzy a doporučení k důchodové reformě. Dospěli k závěru, který popsal tento víkend v televizi Drábek (viz. výše). Sbor počítá s tím, že jejich předpoklady na deset let dopředu o demografickém vývoji, vývoji inflace, HDP i produktivity práce se stanou skutečností. „Vše se zdálo být – v rámci možností – rozumné a poctivé. Nakonec jsem ale byl zklamán," píše Soukenka.

Popisuje předpoklad: „klíčový faktor, o kterém PES věděl, ale v závěrečné zprávě o něm neuvedl ani slovo, je přijatý předpoklad o růstu produktivity práce. Politiky neustále omílaný argument, že dříve na jednoho důchodce vydělávali 4 pracující lidé, dnes již pouze 2 pracující a za 30 let už jenom 1 pracující značně vybledne, když k tomu uvážíte předpoklad o růstu produktivity práce, o kterém PES věděl, ale který v závěrečné zprávě nezmínil a neuvážil (proč?). Totiž, za 40 let jeden pracující může vytvořit téměř trojnásobek peněžní hodnoty toho, co vytvořil jeden pracující v roce 2010 – právě kvůli vyšší produktivitě práce."

„Lze odvodit podrobně, že při sborem přijatých předpokladech o budoucím vývoji demografických a ekonomických faktorů (včetně růstu produktivity práce) bude mít důchodce v roce 2050 cca 1,7 násobek disponibilní peněžní hodnoty (bude tedy bohatší) oproti tomu, co měl současný důchodce v roce 2010. A to bez důchodové reformy. Nevím, zda důchodová reforma je či není nezbytná. Vím ale bezpečně, že z předpokladů, které sbor přijal, nijak nezbytnost důchodové reformy neplyne - ač PES a politici tvrdí opak," dodává.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky