Zkontrolujte si svůj důchodový účet. Pokud v něm něco chybí, můžete přijít o statisíce

Výpis z důchodového účtu nebo přesněji řečeno Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) vám na vyžádání zašle Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jednou do roka. Obsahuje údaje, které o vás ČSSZ eviduje a které jsou důležité pro výpočet vašeho důchodu. Pokud v něm něco chybí, může to znamenat, že vám bude vypočten nižší důchod, což vás ve výsledku může připravit o statisíce.

Ilustrační fotografie
reklama

Na IOLDP má každý z nás nárok zdarma jednou do roka. Jednoduše řečeno jde o evidenci našeho studentského a pracovního života, na jejímž základě nám bude vypočten nejen starobní důchod, ale též důchody invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí. „V některých zemích – například v Německu – rozesílá podobný dokument příslušný úřad každoročně. V Česku posílá ČSSZ tyto výpisy automaticky pouze lidem, kteří se blíží důchodovému věku. Letos jsou to ženy narozené v roce 1961 a muži narození v roce 1958,“ vysvětluje Zbyněk Kočiš, finanční specialista společnosti Poutko.

Požádejte si o svůj výpis IOLDP

Kromě starosti o tvorbu vlastní finanční rezervy by se lidé měli zajímat rovněž o příjem ze státního penzijního systému. Kvůli špatně spočítanému důchodu se člověk klidně může připravit o desítky tisíc korun ročně. Nedostatky v evidenci ČSSZ v podobě chybějící doby pojištění vzniknou snadno tím, že ČSSZ neobdrží od některého zaměstnavatele potřebné informace a do výpočtu důchodu tak všechny doby pojištění nemůže zahrnout. „V extrémním případě může mít zaměstnanec nižší penzi i o tisíce korun měsíčně, což může za mnoho let v důchodu představovat statisícovou ztrátu. Je proto žádoucí si kontrolovat, zda evidence ČSSZ odpovídá skutečnosti,“ doporučuje Zbyněk Kočiš.

Ověřit si, zda ČSSZ eviduje správně doby důchodového pojištění, je již možné i elektronicky. Online náhled na vaše doby pojištění umožňuje majitelům datových schránek a eObčanek aplikace ePortál ČSSZ. Zkontrolovat si stav své evidence tak můžete kdykoliv a zdarma. Pokud datovou schránku nemáte, jednou za kalendářní rok můžete požádat o zaslání IOLDP klasicky písemně s využitím příslušného tiskopisu, který je ke stažení na webu ČSSZ. IOLDP vám bude zaslán nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti.

Na co si dát pozor?

Jakmile budete mít přehled svého důchodového účtu před sebou, je třeba zkontrolovat, zda v něm něco nechybí. Vyznat se v IOLDP není úplně jednoduché. „Rozhodně se zaměřte na takzvané neevidované doby. To jsou položky, které mohou váš budoucí důchod nejvíce zredukovat,“ upozorňuje Michal Diviš, finanční specialista společnosti Poutko. Zkontrolujte také náhradní doby, máte-li započtena všechna studia nebo máte v IOLDP nějaké souběhy dob pojištění. V neposlední řadě se zaměřte na to, jestli evidence v IOLDP počíná již věkem patnáct, respektive osmnáct let.

Na co se zaměřit při kontrole IOLDP

  • Neevidované doby pojištění
  • Náhradní doby pojištění
  • Souběhy dob pojištění
  • Započtení všech let studia
  • Počátek záznamů v evidenci (Začíná evidence v IOLDP už od 15, respektive od 18 let?)

Jak postupovat, když něco chybí?

Pokud při kontrole IOLDP zjistíte, že v evidenci ČSSZ nejsou uvedeny některé doby pojištění, můžete chybějící záznam doložit hned. Některé doklady se ale předkládají až při podání žádosti o důchod. „ČSSZ obvykle neeviduje náhradní doby pojištění, například dobu studia, dobu péči o dítě do 4 let věku, dobu vojenské služby a samozřejmě dobu výdělečné činnosti v zahraničí. Tyto doby se zpravidla dokládají až při podání žádosti o důchod na příslušné OSSZ,“ vysvětluje Michal Diviš. Případné chybějící doby pojištění lze dodatečně doložit například evidenčním listem důchodového pojištění, jenž některý z bývalých zaměstnavatelů opomenul ČSSZ zaslat.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky