Zvýšením slevy na poplatníka ušetří všichni

Při schvalování zrušení superhrubé mzdy byl Poslaneckou sněmovnou schválen i návrh Pirátů na zvýšení základní slevy na poplatníka na úroveň průměrné mzdy. Co to v praxi znamená?

CZK
reklama

Každý daňový poplatník uplatní v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2020 základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pokud úspěšně projde celým legislativním procesem zvýšení slevy na poplatníka, tak za rok 2021 se uplatní sleva na poplatníka již ve výši 34 125 Kč, což je průměrná měsíční hrubá mzda za rok 2019. „Nárok na slevu na poplatníka v plném rozsahu za celý kalendářní rok mají i daňoví poplatníci s příjmy pouze po část roku, tedy i např. zaměstnanci, kteří v prvních měsících roku studovali nebo odešli do starobního důchodu,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Limit pro neplacení daně z příjmu

Za rok 2020 neplatí nic na dani z příjmu daňoví poplatníci mající souhrnný daňový základ ve výši 165 600 Kč a méně. Důvodem je právě uplatnění slevy na poplatníka. Penzista s ročním příjmem z nájmu poníženým o související výdaje ve výši 150 000 Kč tedy musí podat daňové přiznání, ale jeho roční daňová povinnost je nulová. Při zvýšení slevy na poplatníka na částku 34 125 Kč se zvýší roční limit pro neplacení daně z příjmu fyzických osob na 227 500 Kč. „Zatímco za rok 2020 zaplatí na dani z příjmu fyzických osob daňový poplatník s daňovým základem 227 500 Kč částku 9 285 Kč, tak za rok 2021 již při stejném daňovém základu nezaplatí na dani z příjmu nic,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Ušetří všichni

Zrušení institutu superhrubé mzdy a výpočtu daně z příjmu fyzických osob z hrubé mzdy sníží daňovou povinnost pouze zaměstnancům. Zvýšení slevy na poplatníka pocítí všichni daňoví poplatníci, tedy i osoby samostatně výdělečně činné nebo daňoví poplatníci pouze s pasivními příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu. Slevu na poplatníka není potřeba nijak prokazovat a na její uplatnění nemá vliv majetková nebo rodinná situace. Nárok na slevu na poplatníka vzniká i při práci na některou z pracovních dohod, při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné uplatnit slevu na poplatníka pouze u jednoho z nich. „Zaměstnanci, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, uplatní slevu na poplatníka v jedné dvanáctině již při výpočtu měsíční čisté mzdy,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyšší daňový bonus

Radost z vyšší slevy na poplatníka budou mít i zaměstnanci čerpající daňový bonus, kteří již nyní neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě dostávají od státu peníze. V takovém případě budou totiž čerpat ještě vyšší daňový bonus, neboť částka daňového bonusu je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu. Když bude daň z příjmu fyzických osob nižší, tak právě o toto snížení stoupne částka daňového bonusu.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky