Daň z nemovitosti: Tohle jsou nejčastější otázky

Konec května je každoročně neodmyslitelně spojen s povinností zaplatit daň z nemovitosti. Na rozdíl od ostatních daní se tato platí dopředu. Specifická je také tím, že se daňové přiznání podává již v lednu a v případě, že nedošlo ke změně okolností, stačí ho podat pouze jednou. Často se tak stává, že si mnozí poplatníci nejsou jisti tím, zda se jich daň také týká, jaká je její výše a zda a kdy obdrží složenku.

Ilustrační fotografie
reklama

Odpovědi na nejčastější otázky k dani z nemovitosti vám přináší Andrea Kleinová, daňová poradkyně ze společnosti Crowe Horwath.

1. Kdo musí zaplatit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti je složena ze dvou částí, a sice z daně ze staveb a z daně z pozemků. Daň se vás dotýká tehdy, pokud jste k 1. lednu 2017 vlastnili nějakou nemovitost, ať již stavbu nebo pozemek. Andrea Kleinová zároveň upozorňuje, že není rozhodující, zda jste přiznání k dani z nemovitosti podávali v letošním roce, nebo jste jej odevzdávali již v předchozích letech.

2. Kdo je od daně osvobozen?

„Nemovitostí osvobozených od daně je poměrně velké množství. V první řadě byste měli vědět, že od daně jste osvobozeni, pokud jste držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Výjimku můžete získat také tehdy, pokud k získávání energie využíváte biomasy a osvobozeny jsou i rozestavěné stavby,“ uvádí Kleinová. Úlevu od daně mají dle zákona také nemovitosti ve vlastnictví České republiky, obcí nebo nemovitosti jiných států, které jsou využívané pro diplomatické účely. Patří sem také nemovitosti, které slouží pro vzdělávání, školky a školská zařízení, nemovitosti využívané pro sociální a zdravotní služby či obecně prospěšné účely, církevní objekty, galerie a muzea. Dále sem spadají také vodárenské a kanalizační objekty a mnohé další.

3. Kdy mi přijde složenka?

Složenky finanční úřad rozesílá průběžně od poloviny dubna, i s cílem zamezit hromadnému placení. V tomto roce je navíc možné nově dostat informace k platbě e-mailem. „Všichni, kteří chtěli novinky využít, o ní museli zažádat nejpozději do 15. března 2017,“ upozorňuje Kleinová.

4. Jak zjistím výši daně?

Při stanovení výše daně hrají důležitou roli dva faktory, typ nemovitosti a obec, v níž se nemovitost nachází. Koeficient, kterým se daň z nemovitosti násobí, si totiž může stanovit každá obec sama. Andrea Kleinová však podotýká, že s výpočtem daně si nyní již nemusíte lámat hlavu. Její výši najdete na složence od finančního úřadu a vychází z vašeho daňového přiznání. Platí to i v případě, že jste přiznání podávali už v předchozích letech.

5. Do kdy je nutné daň zaplatit?

Daň z nemovitosti musíte zaplatit finančnímu úřadu nejpozději do 31. května. „Je důležité uvědomit si, že platba je jako uhrazená počítána teprve tehdy, kdy je připsána na účet příslušného úřadu. Nenechávejte ji proto na poslední možný den,“ doporučuje Kleinová. Zároveň upozorňuje na možnost rozdělit si platbu do dvou splátek v případě, že je vyměřená daň vyšší než 5 000 korun. První splátku je pak nutné uhradit do 31. května, na druhou je čas až do 30. listopadu 2017. Výjimku pak mají ti, kteří se věnují zemědělství nebo chovu ryb. Ti mohou daň zaplatit nejpozději 31. srpna.

6. Jakým způsobem mohu daň zaplatit?

Daň musíte zaplatit příslušnému finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Možností, jak ji uhradit, se nabízí hned několik. Lze ji zaplatit prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet, platebním příkazem, prostřednictvím QR kódu uvedeného na složence nebo složenkou na poště. „Letos poprvé je navíc možné složenkou zaplatit bez poštovního poplatku,“ upozorňuje Kleinová. Pokud jste fyzická osoba, máte také od loňského roku možnost zaplatit přes SIPO. V tomto případě vám platba bude stržena prostřednictvím inkasa. „Tento způsob můžete využít jen v případě, že jste o tom informovali příslušný finanční úřad do 31. ledna 2017,“ uvádí Kleinová.

7. Jaké sankce hrozí, pokud nezaplatím?

Pokud byste daň z nemovitosti nezaplatili, hrozí vám sankce v podobě úroků z prodlení. Výše úroku dosahuje 14,05 % z výše daně za rok. Pokud pokuta nepřesáhne 200 korun, bude vám finančním úřadem prominuta. Andrea Kleinová zároveň upozorňuje, že finanční úřad poskytuje opozdilcům možnost chybu napravit během pěti pracovních dní. „Pokud stihnete daň zaplatit v této lhůtě, sankce vám ještě nehrozí,“ uvádí.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky