Jak ušetřit na daních desetitisíce? Věci, které by si měli zaměstnanci a podnikatelé pohlídat

Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží a pracovníci v oboru účetnictví už teď nevědí, kam dříve skočit. Mnoho lidí se ale spoléhá jen na sebe a chtějí si daňové přiznání spočítat bez cizí pomoci. Podívejme se, na které věci je v tomto případě dobré nezapomínat, abyste státu neplatili zbytečně desítky tisíc korun navíc.

Daně, ilustrační fotografie

Existují položky, které jsou nepohyblivé a s nimiž nic nenaděláte. Patří mezi ně například výše mzdy za loňský rok nebo počet dětí. Existují ale také položky, se kterými lze velmi dobře pracovat tak, abyste na daních ušetřili, případně něco dostali od státu zpátky.

Tyto položky se dělí na tři části - daňové slevy, daňová zvýhodnění a odečitatelné položky. Každá z položek má svá specifika a vyžaduje jiné podmínky pro to, aby byla naplněna, přesto není radno na ně zapomínat.

Daňové slevy

Základní sleva na poplatníka - ta se v zúčtování daně uplatňuje pokaždé v plné výši, která tvoří částku 24 840 Kč.

Sleva na manželku nebo manžela - můžete uplatnit ve stejné výši jako slevu na poplatníka, případně vyšší v případě zdravotního postižení. Podmínkou ale je, aby manžel či manželka neměli příjem za loňský rok vyšší než 68 000 Kč. 

Sleva na invaliditu - Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok na slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč.

Sleva pro postižené osoby - držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč

Sleva pro studenty - pokud jste v loňském roce studovali, můžete uplatnit za tyto měsíce studentskou slevu. Ta činí za celý rok výši 4 020 Kč.

Sleza za školku - máte-li dítě které navštěvuje mateřskou školu, můžete si za něj uplatnit slevu v maximální výši 12 200 Kč.

Daňová zvýhodnění

Tato položka se týká výhradně rodičů s dětmi. Daňové zvýhodnění se uplatňuje od měsíce, v němž se dítě narodilo, a za celý kalendářní rok činí 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě a 24 204 Kč na třetí a každé další dítě.

Toto daňové zvýhodnění může vždy uplatnit pouze jeden z rodičů a v případě zaměstnanců by o něm firemní účetní oddělení měla vědět, používá se totiž pro výpočet čisté mzdy.

Odečitatelné položky

Třetí položkou a velmi zásadní jsou takzvané odečitatelné položky, tedy položky, kvůli kterým budete muset vyběhat nějaké papíry a potvrzení, ale které mohou způsobit, že od státu nakonec ještě nějaké peníze získáte.

Tyto položky se týkají především lidí majících pojištění, hypotéku, či dárců krve apod.

Dary a bezúplatná plnění - pokud hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč, můžete si odečíst až 15 % ze základu daně. Lze si odečíst i 3 000 Kč za odběr krve, 20 000 Kč za darování orgánů a stejnou částku i za darování krvetvorných buněk.

Úroky - mezi ně patří úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů na stavební spoření. Částku v maximální výši 300 000 Kč si však lze odečíst pouze v případě vlastnictví domu nebo bytu

Pojistné - pokud jste poplatníkem penzijního pojištění, připojištění či životního pojištění, můžete si za každé odečíst až 24 000 Kč. V případě penzijního a životního pojištění ale musí doba trvání smlouvy činit min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku.

Členské příspěvky - jste-li členem odborové organizace, můžete si odečíst částku do výše 3000 Kč.

Úhrady za vzdělávání - pokud jste v loňském roce získali například certifikát ověřující vzdělání, můžete si odečíst až 10 000 Kč.

Témata: daně | MoneyMAG.cz

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky