Češi podléhají podvodníkům, mají stále chabou finanční gramotnost

Finanční gramotnost Čechů je stále velice slabá, v důsledku toho Češi snadno podléhají podvodným nabídkám lichvářů a dostávají se do dluhové pasti. V neděli na to prostřednictvím šetření agentury GfK upozornil index Navigátor bezpečného úvěru.

reklama

Češi se dosud nenaučili relevantně hodnotit kvalitu a bezpečnost nabízeného úvěru. „Snažíme se stále upozorňovat na nebezpečí, která na spotřebitele číhají doslova na každém rohu, a totiž na nebezpečí lichvářů a úvěrových podvodníků. Rozhodli jsme se využít k tomu také netradiční formu vysvědčení. Tím, že ohodnotíme samotné jednání českých spotřebitelů, se jim snažíme ukázat, kde jsou dosud slabiny a na čem by tedy měli zapracovat,“ říká Michal Mejstřík, jeden ze spoluautorů studie Navigátora bezpečného úvěru, profesor Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Průměrně dostali Češi podle šetření GfK za znalost z oblasti spotřebitelských úvěrů trojku. Jsou ale “předměty“, ve kterých projevili výrazně špatné znalosti, jedná se především o znalost institucí dohlížejících na finanční trh, kde Češi dokonce propadli. Čeští spotřebitelé nevědí, na jakou instituci by se měli obrátit, aby řešila jejich spory týkající se úvěrů. Už vůbec pak netuší, že bezpečné nebankovní společnosti poskytující úvěry jsou sdruženy v České leasingové a finanční asociaci a zavázaly se k dodržování Etického kodexu a memorandu, a lidé mají díky tomu jistotu, že se neupsali lichváři. Stejně tak netuší, kdo činnost bank a nebankovních společností kontroluje.
 
Propadák zaznamenal také předmět “Kurz sebeobrany před lichváři“, který odhaluje další slabinu českých spotřebitelů, které zneužívá šedá úvěrová zóna. Češi podle průzkumu jednoduše nejsou schopni rozlišit dobrý úvěr od špatného. Neví, podle čeho jej mají rozlišit a na co se soustředit. Zásadním kritériem je pro ně stále jen výše úroku, která ale dnes nebývá u lichvářů tím největším problémem, protože jejich primárním cílem obvykle není řádné splacení úvěru, ale naopak jeho nesplacení s následným bankrotem a exekucí na majetek dlužníka.

„To, že většina lichvářů dnes používá mnohem propracovanější praktiky jako je neexistence předsmluvních formulářů, poplatky za zpracování půjčky předem, podpisy bianco směnek nebo nekontrolování potenciálních dlužníků v registrech, to si uvědomuje z Čechů málokdy,“ uvedl Petr Teplý, spoluautor Navigátora z Univerzity Karlovy s tím, že typický lichvář je bezejmenná společnost s krátkou obchodní historií, která půjčuje i lidem bez prokazatelných příjmů nebo nezaměstnaným, nemá žádnou reálnou adresu, není to ani banka ani nebankovní společnost, vyžaduje za malé půjčky ručení například domy a následně chce obrovské sankce za nesplácení.
 
Špatně si Češi vedli také ve znalosti úvěrů, které mají jejich rodinní příslušníci. Jen o něco více než polovina má přehled o úvěrech v rodině. Přitom pokud dojde k problému, může se týkat všech, nejen toho, kdo špatnou úvěrovou smlouvu podepsal. S tím souvisí i špatná známka v předmětu “Rodinná výchova o úvěrech“, který ukazuje, jak málo Češi o finančních záležitostech mluví doma se svými dětmi. Fakticky jen 42 procent populace se podílí na finanční výchově svých dětí. „Přitom finanční vzdělávání dětí by mělo být jednou ze samozřejmých priorit i rodičů, neměli by se spoléhat jen na vzdělávání v rámci školní výuky,“ dodává Teplý.
 
Překvapením průzkumu je, že ve znalosti nabídky úvěrů na trhu si Češi vysloužili dvojku, 82 procent lidí totiž deklaruje, že by navštívilo více společností. Překvapením se dále ukázaly výsledky v předmětu “Čtení smluvních podmínek“, zde Češi dostali dokonce jedničku, 89 procent z nich trvá na tom, že smlouvy čte, ale zároveň s tím, 87 procent z nich deklaruje, že ve smlouvách, které čtou, se nevyznají a jen pro 13 procent z nich jsou srozumitelné a transparentní smluvní podmínky jedním ze zásadních bodů rozhodování se o úvěru.

„Celkové chování Čechů ve vztahu k úvěrům je průměrné. Mnohému se již naučili, jsou obecně opatrnější a snaží se v problematice orientovat. Lichváři jsou ale stále krok napřed a spotřebitelé tak často naletí,“ uzavírá hodnocení Mejstřík.

 

Tabulka s "vysvědčením" finanční gramotnosti Čechů

Předmět

Známka

Slovní hodnocení

Čtení smluvních podmínek

1 (výborný)

89 % trvá na tom, že čte smlouvy

Nauka o dozorujících institucích

5 (nedostatečný)

40 % by se obrátilo na ČOI, 34 % na ČNB

Rozhodování o úvěru

4 (dostatečný)

93 % důležitější úrok než RPSN

Strážci rodinných financí

4 (dostatečný)

52 % má přehled o úvěrech v rodině

Bezpečnost a ochrana úvěrů

1 (výborný)

88 % se ptá na sankce za nesplácení

Rodinná výchova o úvěrech

4 (dostatečný)

42 % mluví o úvěrech se svými dětmi

Kurz sebeobrany před lichváři

5 (nedostatečný)

50 % dokáže rozlišit seriózní firmu od lichváře

Znalost nabídky na trhu

2 (chvalitebný)

82 % by navštívilo více společností

Asertivita před poplatky

3 (dobrý)

69 % není ochotno zaplatit poplatek za
poskytnutí

Opatrnost před směnkou

2 (chvalitebný)

77 % se obává podpisu bianco směnky

Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky