Ministerstvo financí chystá nová opatření na trhu s korporátními dluhopisy

Čtvrt roku po vydání dokumentu s názvem Scorecard korporátních dluhopisů pro nezkušené a konzervativní investory, který má spotřebitelům pomoci odhadnout rizikovost emitenta, vydává ministerstvo financí další dokument obsahující souhrn plánovaných legislativních opatření, jež by měla být aplikována mezi lety 2019 – 2023.

Ministerstvo financí
reklama

Ministerstvo v nich pamatuje nejen na regulaci crowdfundingových platforem, resp. inzertních dluhopisových portálů, ale zvažuje například také zavedení miniprospektu pro všechny dluhopisové emitenty.

Dokument s názvem Veřejná konzultace – Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019 – 2023 je odborné veřejnosti přístupný pod tímto odkazem. Připomínky ministerstvo akceptuje do 16. 9. 2019.

„Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na jednotlivá opatření a jejich potenciální podobu, která je v konzultačním materiálu obsažena,“ uvádí se na webu ministerstva. V rámci konzultace je možno vyjádřit se k jednotlivým tématům, mezi kterými nechybí ani problematika korporátních dluhopisů, převážně obsažená v bodech: Standardizace investičních dotazníků; Návrh webového rozcestníku; Regulace crowdfundingových platforem nabízejících dluhopisy a Podpora obchodování s korporátními dluhopisy.

Mezi podstatnými změnami, které ministerstvo chystá, je vytvoření webového rozcestníku informací o cenných papírech a jejich emitentech plánované na první čtvrtletí roku 2020. Rozcestník má soustředit informace o aktuálních tržních cenách, denních objemech obchodů, dluhopisové prospekty, účetní závěrky, výroční zprávy a odkazy na důvěryhodné zdroje informací.

Dalším zásadním opatřením by mělo být zavedení dvoustránkového miniprospektu, který přehledně zobrazí veškeré podstatné informace o emitentovi, včetně subjektů, prostřednictvím kterých byla emise distribuována. Pro investory do dluhopisů jde o zásadní dokument, který zde léta chyběl. Zpracování dokumentu přitom nebude, pro emitenty, představovat větší administrativní zátěž. Miniprospekt zároveň usnadní monitoring nedůsledných podnikatelů, kteří nezveřejňují účetní výkazy, ač jim to ukládá zákon. V sekci „Dostupnost dalších dokumentů“ bude totiž možnost zatrhnout, které z výkazů jsou ve Sbírce listin aktuálně dostupné, přičemž by měly být k dispozici alespoň za 3 předchozí účetní období, aby si mohl investor udělat dostatečný obrázek o hospodaření emitenta.

„Záměr ministerstva vítáme. Věříme, že usnadní dohled nad emitenty, kteří programově nezveřejňují účetní závěrky jako je tomu např. u firem Petlas CZ, Dírekto s.r.o. a dalších nebo mají několik let po sobě záporný hospodářský výsledek viz např. dluhopisový gigant EMTC-Czech a.s., na jehož ztrátové hospodaření v minulosti upozorňoval dokonce i auditor. Tyto subjekty by měly mít zcela nekompromisně pozastavenou možnost vydávat nové emise, stejně tak jako získat prospekt ČNB,“ uvedla Eliška Skřivanová z poradensko-spotřebitelského portálu Rizikovedluhopisy.cz, který na rizikové emitenty dlouhodobě upozorňuje.

Neméně důležitá je také zamýšlená regulace dluhopisových platforem. ČNB v současnosti rozlišuje 3 typy dluhopisových platforem – dvě z toho naplňují znaky poskytování investičních služeb, třetí je pouze inzertním portálem, tedy neregulovaným subjektem ČNB. Dokument navrhuje, aby inzertní platformy měly na webech výslovně uvedeno, že nespadají do prvních dvou skupin, tedy nejsou oprávněny poskytovat investiční služby, avšak právě plnění této povinnosti bude ČNB dozorovat a platformy evidovat. Ministerstvo financí počítá rovněž s regulací reklamy na investiční nástroje.

„Z hlediska ochrany spotřebitelů považujeme za velmi problematické, že tyto inzertní portály nejsou dosud regulovány. Každé opatření, ať legislativní či nelegislativní povahy je tudíž, oproti stávající situaci, výrazným krokem vpřed a přispívá ke kultivaci trhu s korporátními dluhopisy,“ dodává Skřivanová.

Už v březnu přitom ČNB publikovala dokument zvaný Dohledový benchmark č. 20/2019, který zakazuje nabízet korporátní dluhopisy drobným nezkušený investorům. Opatření se ale týká pouze investičních poradců, obchodníků s cennými papíry a obhospodařovatelů fondů kolektivního investování, tedy bankou regulovaných subjektů. Na emitenty a inzertní dluhopisové portály se, paradoxně, vůbec nevztahuje.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky