Obce musí do léta zpracovat strategii sportu. Velká část o tom neví

Podle novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu musí všechny české obce zpracovat plán rozvoje sportu platný pro své území. Čas pro vypracování odborných analýz a plánů, které musejí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu, mají všechny obce bez výjimky jen do 1. července letošního roku.

Ilustrační fotografie
reklama

Odborníci poradenské společnost BDO Advisory, kteří pomáhají analýzy vypracovat, upozorňují na nízké povědomí obcí o této povinnosti. Dle jejich kvalifikovaného odhadu nemá 75 až 80 % obcí do 20 tisíc obyvatel analýzu zpracovanou. Pro řadu menších obcí je navíc povinnost zpracovat strategii sportu zcela neznámá. U větších měst je povědomí významně vyšší. Situace je varovná také z časového hlediska, protože zpracování analýzy odborníky trvá 1 až 2 měsíce. Hlavním cílem zavedení povinnosti vypracovat strategie rozvoje sportu v obcích je zajistit systematickou podporu a efektivní rozdělení finanční podpory sportu z veřejných prostředků.

Novelu zákona o podpoře sportu, která zahrnovala nařízení pro obce vypracovávat vlastní plány rozvoje sportu, schválila česká vláda již v roce 2015. Tehdy toto nařízení odmítl Senát, nyní ale prostřednictvím aktuální novely vstoupilo v platnost. Na jejím základě všem českým obcím vznikla povinnost vypracovat plán podpory sportu pro své území. Na stanovení priorit v jednotlivých oblastech sportu a opatření k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení občanům však mají čas jen do 1. července letošního roku. Plán rozvoje přitom vyžaduje důkladnou analýzu současného stavu a také strategii alokace finančních prostředků.

Záleží i na preferencích občanů

Pro efektivní strategické plánování je zapotřebí nejen vypracovat systematický a komplexní plán. „Zároveň je nutné porozumět současné situaci v oblasti sportovní infrastruktury a sportovních zařízeních v majetku obce, škol, spolků či soukromých subjektů, které jsou dostupné široké veřejnosti,“ vysvětluje Miroslav Kvapil z poradenské společnosti BDO Advisory, která se strategiím rozvoje měst a podpory sportu věnuje. Pro vypracování analýzy je nutné zapojit do procesu i občany a zjistit jejich potřeby a preference, které napomohou určit, na jaká sportovní zařízení bude nutné se v dané obci zaměřit. Důležitou roli hrají také zájmy a aktivity místních sportovních klubů a sportů.

Města potřebují zpřehlednit vlastnictví sportovišť

Mezi klíčové oblasti strategického plánu patří také financování samotného projektu podpory sportu. V souvislosti se změnami státní dotační politiky je v řadě měst zapotřebí vyřešit také problematiku převodu majetku a optimálního systému vlastnictví a provozování sportovišť. „Protože města často mají různou majetkovou strukturu sportovišť, která mohou patřit buď přímo jim, anebo spolkům či soukromým nebo komerčním vlastníkům, obce často požadují právě rady v oblasti financování,“ uvádí Miroslav Kvapil.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky