Úřad práce ČR povede Kateřina Sadílková

Pro klientský přístup, ještě užší spolupráce a efektivní komunikace s partnery v regionech, cílená volba služeb pro konkrétní zaměstnavatele nebo zajištění bezpečnosti jednotlivých pracovišť. To jsou jen některé oblasti, na které se chce zaměřit nová generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. V uplynulých měsících prošla řádným výběrovým řízením, ve kterém nakonec zvítězila. Do funkce ji jmenoval státní tajemník Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Smrček.

Úřad práce, ilustrační fotografie

Kateřina Sadílková dosud působila jako ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci a zastupující generální ředitelka Úřadu práce ČR.

„Vzhledem k bohaté praxi a zkušenostem s vedením úřadu jsem ji vybral ze tří nejvhodnějších uchazečů. V rámci řádného výběrového řízení, které probíhalo dle služebního zákona, prokázala nejen odborné znalosti, ale také tolik potřebné manažerské dovednosti. Věřím, že jmenování nové generální ředitelky ÚP ČR přispěje ke stabilizaci úřadu,“ říká státní tajemník MPSV Petr Smrček.

Úkolů, které Kateřinu Sadílkovou čekají, je celá řada. Mezi ty nejdůležitější patří ještě větší podpora zaměstnanosti s důrazem na nejohroženější skupiny uchazečů, např. rodiče malých dětí, mladí lidé do 30 let, klienti v předdůchodovém věku nebo třeba s nízkou kvalifikací či zdravotním postižením. Zkrátka všichni, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost.

„Právě dlouhodobě evidovaní klienti se podílejí na složení uchazečů značnou měrou. V září letošního roku tvořili ti, kteří byli bez práce déle než 12 měsíců, 45 % z celkového počtu lidí bez práce. Je tedy nutné s nimi ještě více individuálně pracovat, zvýšit jejich šance na trhu práce a maximálně zkrátit dobu, po kterou jsou v evidenci,“ uvádí Kateřina Sadílková.

Dalšími oblastmi, na které se proto hodlá zaměřit, je účinné poradenství a další vzdělávání klientů podle požadavků zaměstnavatelů. V tomto ohledu považuje za velmi důležité podpořit ještě důkladnější monitoring volných pracovních míst, kdy zástupci ÚP ČR pravidelně komunikují s firmami a obcemi, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání a seznamují je s jednotlivými nástroji a opatřeními aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu.

V oblasti nepojistných sociálních dávek pokládá nová generální ředitelka ÚP ČR za prioritu zajištění dostatečného počtu zaměstnanců, kteří tuto agendu vykonávají, a tím pádem nastolení podmínek pro efektivní výplatu dávek, včetně kontrolní činnosti a sociálních šetření. V této souvislosti hraje důležitou roli úzká spolupráci s obcemi. Právě ony jsou podle Kateřiny Sadílkové primárně kompetentní k posuzování sociální situace klientů a výsledky jejich sociální práce jsou pro ÚP ČR velmi cenné. V neposlední řadě se chce zaměřit také na snížení administrativní náročnosti poskytování příspěvků či zajištění kvalitních pracovních podmínek a bezpečnosti pro zaměstnance i klienty.

Další z priorit generální ředitelky je mimo jiné podpora soustavného zvyšování znalostní úrovně zaměstnanců ÚP ČR, pro klientský přístup a zabezpečení standardizace postupů vůči uchazečům i zaměstnavatelům.

„Cílem je zajistit, aby Úřad práce ČR byl i nadále efektivním správním úřadem, jehož prostřednictvím realizuje MPSV politiku zaměstnanosti a kvalitní výplatu nepojistných sociálních dávek,“ uzavírá Kateřina Sadílková.

Kateřina Sadílková absolvovala v roce 2005 UK Praha v oboru Andragogika a řízení lidských zdrojů. Na téže univerzitě získala v roce 2008 titul PhDr. V letech 2006 – 2011 řídila Úřad práce v Liberci. V roce 2011 byla jmenována první generální ředitelkou Úřadu práce ČR. Následně působila v řídících funkcích ve státní správě. Od roku 2013 je ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci. Právě na tuto pozici momentálně připravuje Generální ředitelství ÚP ČR řádné výběrové řízení. Od října 2014 byla Kateřina Sadílková rok zastupující generální ředitelkou Úřadu práce ČR. Má zkušenosti z oblasti trhu práce, řízení lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Je předsedkyní Rady pro rozvoj lidských zdrojů v Libereckém kraji, předsedkyní Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a členkou řady dalších komunikačních platforem v oblasti problematiky trhu práce.

Témata: úřad práce

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky