Vyřízení reklamace? Jako placená služba. Podívejte se

Blesková či okamžitá výměna, kterou dnes nabízejí někteří prodejci elektroniky a spotřebičů jako placenou službu, je uložena zákonem. Prodejci si tak nechávají platit za plnění svých povinností, čímž se dostávají do rozporu se zákonem.

reklama

Blesková či okamžitá výměna, kterou dnes nabízejí někteří prodejci elektroniky a spotřebičů jako placenou službu, je uložena zákonem. Prodejci si tak nechávají platit za plnění svých povinností, čímž se dostávají do rozporu se zákonem.

Řada prodejců považuje 30denní lhůtu na vyřízení reklamace za samozřejmou, jedná se však o nejzazší termín, který je na místě zejména tehdy, je-li nutné provést opravu. Nedá-li se vada odstranit bez zbytečného odkladu, může zákazník žádat výměnu celé věci nebo její vadné části. Při uplatnění práva na výměnu není důvod řešení reklamace odkládat a rozhodnuto by o ní mělo být ideálně hned.Je-li prodejce schopen vadu výrobku posoudit ihned a okamžitě ho vyměnit za nový, měl by tak postupovat vždy bez ohledu na to, zda si spotřebitel za službu rychlé výměny připlatil, nebo ne.

Dodržuje-li obchodník zákon, pak není rozdílu mezi vyřizovanými reklamacemi, co se týká délky vyřizování a uplatněných nároků, a v takovém případě si není za co připlácet. Jestliže je spotřebitel při vyřizování reklamace znevýhodněn tím, že službu okamžité výměny nemá a čeká několik týdnů na opravu, přestože žádal výměnu, porušuje prodejce nepochybně zákon.

Z průzkumu čtyř významných prodejců elektroniky a spotřebičů v kamenných i internetových prodejnách vyplynulo shodné pojetí služby okamžité výměny. Souvislost se zákonnou zárukou je do očí bijící. Služba je poskytována po dobu zákonné 24měsíční záruky a řeší se s reklamačními pracovníky daného prodejce.

Základní podmínkou pro okamžitou výměnu je vada věci, a to vada prokázaná. Služba nekryje mechanické poškození, běžné opotřebení nebo nesprávnou obsluhu věci apod., stejně jako záruka. Má-li tedy pracovník prodejce na místě poskytnout nové zboží, musí ještě před tím posoudit vytknutý nedostatek a tedy splnění této podmínky. Ovšem to je podstata rozhodování o uplatněné reklamaci a ze zákona musí podnikatelé rozhodovat a vyřizovat reklamace rychle a samozřejmě bezplatně.

Společnost Alza.cz nabízí tuto službu jen u vybraného zboží. Rozhodně s ní však nepočítejte například u ledniček, mobilních telefonů nebo notebooků, tedy tam, kde bychom rychlý postup uvítali. Nejnižší cena okamžité výměny je 99 Kč. Třeba u značkového fénu za 1849 Kč si za ni účtuje 224 Kč, což je přibližně 12 procent z ceny koupeného zboží. Oproti tomu společnost Datart si u téhož výrobku žádá 15 procent z ceny. Datart má cenu služby odstupňovanou podle výše kupní ceny, maximálně 599 Kč u zboží do 5000 Kč. Poskytuje ji pouze spotřebitelům a zavazuje se k výměně týž den, kdy zákazník vadné zboží odevzdá.Electro World nic takového jako službu okamžité výměny nezná a ani nenabízí. OKAY takzvanou bleskovou výměnu deklaruje ve svých nabídkových letácích, ale o podmínkách této služby se v nich nedočteme.

Témata: dTest | reklamace

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky