Změny pro OSVČ v roce 2019: Na jaké novinky se připravit?

Od 1. ledna 2019 začnou platit nová pravidla pro platby nemocenského a důchodového pojištění u osob samostatně výdělečně činných. OSVČ od nového roku ale čeká celá řada novinek. Mezi ty nejvýraznější patří změna u pravidelného placení záloh na důchodové pojištění.

Ilustrační fotografie

V souvislosti se zvýšením všeobecného vyměřovacího základu dochází u OSVČ k nárůstu minimální zálohy na zdravotní pojištění z 2.024 Kč na 2.208 Kč a na sociálním pojištění z 2.189 Kč na 2.388 Kč.

U OSVČ však od ledna dochází k významnějším změnám, které nelze opomenout. Po relativně dlouhém období klidu na poli sociálního pojištění u OSVČ se musíme od nového roku připravit na poměrně razantní změny. Tou nejzásadnější je úprava pravidelného placení záloh na důchodové pojištění.

Zatímco dosud byly zálohy u OSVČ splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce (například záloha za leden 2018 byla splatná od 1. do 20. února 2018), podle nového znění zákona bude záloha za leden 2019 splatná od 1. do 31. ledna tohoto roku, to je od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. „Zkrácení lhůty splatnosti záloh je na druhou stranu ze strany zákonodárce kompenzováno určitou benevolencí, a to takovou, že penále za nezaplacení zálohy ve lhůtě se neplatí, pokud byla záloha zaplacena do konce následujícího kalendářního měsíce,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce KODAP. V souladu s přechodným ustanovením může OSVČ zaplatit zálohu za prosinec 2018, která by postaru byla splatná v lednu 2019, dobrovolně v období od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Povinnost hradit prosincovou zálohu však není. Všechny platby poukázané v lednu 2019 budou ale již považovány za zálohy zaplacené na rok 2019.

V rámci nemocenského pojištění se od ledna zvyšuje minimální měsíční základ pro OSVČ ze 115 Kč na 138 Kč. „V případě, že OSVČ bude zasílat pojistné na nemocenské pojištění v nižší než této výši, účast na nemocenském pojištění jí zanikne,“ upozorňuje Jan Kašpar, daňový poradce KODAP. Stejně jako u důchodového pojištění se s účinností od 1. 1. 2019 mění splatnost pojistného. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí, zatímco dle současného znění je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

V případě nemocenského pojištění chybí v zákonné úpravě přechodné ustanovení. Pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 je tudíž nutné zaplatit, a to od 1. do 21. 1. 2019. Současně je třeba v lednu zaplatit i pojistné za leden 2019. V lednu 2019 by mělo být pojistné zaplaceno buď dvěma platbami (např. 115 Kč za prosinec 2018 a 138 Kč za leden 2019) nebo jednou platbou ve výši 253 Kč. Budete-li platit jednou částkou, je třeba zaplatit ve splatnosti prosincové zálohy, tj. nejpozději 21.1.2019. Účast na nemocenském pojištění nezaniká v situaci, kdy je poplatník v prodlení s úhradou, ale dlužné pojistné zaplatí do konce následujícího měsíce.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky