Andrej Babiš komunikuje mimořádně agresivně!

Současný premiér Andrej Babiš vyniká ve svém verbálním projevu mimořádnou agresivitou, na druhou stranu není výrazně dogmatický a vyhýbá se častým odkazům na líbivě znějící abstraktní ideály. To je závěr lingvistické analýzy Milana Petráka.

Andrej Babiš

Způsob komunikace jednotlivých politiků se výrazně liší. Zatímco část z nich odpovídá na položené otázky věcně, jiní mají silný sklon používat emocionálně nabité výrazy. K určení této tendence byly použity odpovědi premiérů na ústní interpelace v poslanecké sněmovně. Jednalo se tedy o situaci, kdy se všichni nacházeli ve srovnatelných podmínkách a kdy byli nuceni mluvit spatra. Frekvence používání emocionálních výrazů je zřejmá z tabulky. Vyhledávány byly výrazy z těchto sedmi kategorií:

1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.
2. Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd.
3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, absolutní atd.
4. Zaštiťování se kolektivem: zájmena my a oni v 1. pádu.
5. Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -ista, -istka, -istický.
6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.
7. Používání symbolů: symbol, vlajka, přísaha atd.

Počty nalezených výrazů podle jednotlivých kategorií na 10 000 slov:

Premiér

1

2

3

4

5

6

7

Klaus

23

64

239

11

4

1

344

Tošovský

9

48

101

4

7

2

172

Zeman

17

54

129

3

4

3

212

Špidla

12

82

101

2

2

0

198

Gross

19

64

147

5

1

0

237

Paroubek

22

58

105

5

10

3

203

Topolánek

21

63

124

20

8

3

240

Fischer

11

42

131

10

2

1

197

Nečas

17

76

136

8

7

2

247

Sobotka

9

47

65

13

6

1

151

Babiš

46

50

137

67

0

4

330

Zdroj: analýza Milana Petráka

Výsledný koeficient iracionality je součtem jednotlivých kategorií. Z důvodu příliš malého počtu slov nebyl hodnocen Jiří Rusnok.

Nejiracionálněji komunikujícím premiérem v historii České republiky byl Václav Klaus, s těsným odstupem následovaný Andrejem Babišem. „Verbálně nejvíce agresivním premiérem v historii samostatného Česka je Andrej Babiš, který v této kategorii ‚zvítězil‘ s náskokem před Václavem Klausem a Jiřím Paroubkem,“ tvrdí Petrák s tím, že druhým významným znakem mluvy současného premiéra je časté zaštiťování se kolektivem.

Na druhou stranu si Andrej Babiš nelibuje v útočení na emoce pomocí odkazování na „vyšší“ ideály (v čemž naopak vynikal Vladimír Špidla a také všichni pravicoví premiéři), jako je spravedlnost, svoboda či národ a je mu cizí ideologické myšlení. Nijak nevyčnívá ani hodnotou dogmatismu.

Andrej Babiš také nejčastěji používá zájmeno „já“ v 1. pádě (114 výskytů na 10 000 slov). Za ním následují Jiří Paroubek (92) na Jan Fischer (79). Na opačném pólu se nalézá Vladimír Špidla s hodnotou pěti výskytů na 10 000 slov.

Dosavadní zkušenost podle Petráka ukazuje, že existuje vztah mezi výsledným koeficientem iracionality a délkou setrvání na postu premiéra. „Míra tak zvané iracionality premiérů byla určena na základě četnosti výskytu výrazů rozdělených do sedmi základních kategorií – agresivita, prodej iluzí, dogmatismus, zaštiťování se kolektivem, ideologické myšlení, dramatizace a posedlost symboly,“ vysvětlil Petrák. Politik s jeho nejvyšší hodnotou, se v úřadu udržel doposud nejdéle (tedy Václav Klaus: 5 let). Druhým nejdéle sloužícím premiérem byl Miloš Zeman (4 roky) a třetím Petr Nečas (3 roky), který je zároveň politikem se třetím nejvyšším koeficientem iracionality. Z tohoto pohledu má tedy Andrej Babiš velkou šanci stát se (spolu s Václavem Klausem) premiérem, který si svůj úřad udržel po nejdelší dobu.

Často používané výrazy

Premiér

Časté výrazy

Václav    Klaus

faleš, falešný, zneužívání, fér, seriózní

Josef Tošovský

rozvoj, principy, svoboda, zdraví

Miloš Zeman

naivní, nenávist, korektní, upřímný

Vladimír Špidla

rovnost, správný, zdraví

Stanislav Gross

lež, stydět se, výmysly

Jiří Paroubek

hlupák, účelový, pravda

Mirek Topolánek

drzost, spekulace, pravda, rovnost, svoboda, my

Jan Fischer

absurdní, praktiky, rozumný, věcný

Petr Nečas

paraziti, zneužívání, legitimní, správný

Bohuslav Sobotka

kvalita, pravda, životní prostředí

Andrej Babiš

lež, nesmysl, skandál, pravda, my

Zdroj: analýza Milana Petráka

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky