Z pokuty za parkování se jen tak nevyvlečete. Řidiči zkouší různé triky

S parkováním to mnohdy není žádný med. Obzvláště dnes ve velkých městech, kde příliš možností na zaparkování není a neulehčují to ani různé parkovací zóny. S trochou nepozornosti se neubráníte lístečku s pokutou za stěračem. Nelze pak doporučit ani nápady, které se objevily v posledních týdnech. V různých internetových diskuzích se také nabízí spousta “řešení” jak se z takové pokuty vyvléknout. Co je však pravda a co řidiči naopak vůbec nepomůže radí advokát.

Ilustrační fotografie

Od července 2017 je účinný kompletně nový zákon o přestupcích. Pro ukládání pokut už tak neplatí jejich projednávání v rámci tzv. blokového řízení, jak tomu bylo v minulosti.

Nejblíže tomu blokovému řízení a blokovým pokutám je tzv. příkaz na místě. Jedná se tedy o způsob, kdy policista něco sepisuje přímo s člověkem, který špatně parkuje. Příkazem na místě – tj. za přítomnosti obviněného z přestupku – je možné rozhodnout o přestupku (jako např. parkování na špatném místě) a uložit pokutu. Je to ale spojené s mnoha podmínkami:

  • nestačí domluva;
  • obviněný z přestupku souhlasí se zjištěným stavem věci;
  • obviněný z přestupku souhlasí s právní kvalifikací skutku;
  • obviněný z přestupku souhlasí s uložením pokuty a její výší;
  • obviněný z přestupku souhlasí vydáním příkazového bloku;

Pokud je ukládána tímto příkazem na místě pokuta, tak obviněný z přestupku obdrží tzv. příkazový blok – jakmile jej podepíše, tak se příkaz na místě stane okamžitě pravomocným a vykonatelným – tj. policista bude moct chtít pokutu uhradit hned na místě. Pokud pokutu není obviněný schopen na místě zaplatit, tak dostane příkazový blok na „nezaplacenou“ pokutu a údaje jak a dokdy má pokutu zaplatit a jaké budou případě následky nezaplacení.

Častějším případem pak ale bývá „lísteček“ který člověk může najít za stěračem – ten je označený jako „výzva“ (nebo „vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku“) k dostavení se typicky na obecní/městskou policii do nějaké doby – nejde ale o rozhodnutí o přestupku. Je možné, že člověk najde za stěračem takovou výzvu hned několikrát – teoreticky není vyloučeno aby se tak stalo klidně v řádu minut – jde ale vždy jenom o výzvu (taky se může stát, že ten lísteček někdo vezme, odfoukne ho vítr apod.). Pokud se člověk na výzvu nedostaví na policii do určité doby, je věc předána správnímu orgánu.

Něco jiného je pak oznámení o zahájení řízení o přestupku, které je doručováno podezřelému (už ze strany správního orgánu) – tím už se oficiálně zahájí řízení, v oznámení se také vymezí, jakým skutkem měl být přestupek spáchán a jak je zatím provizorně právně kvalifikován. Pak běží správní řízení, které vedou např. městské úřady (v Praze to nedávno přešlo na městské části). Toto řízení pak může samozřejmě taky skončit pokutou.

Více „lístečků„ za jeden přestupek?

“Teoreticky (a tady je trochu problém, protože ani Nejvyšší správní soud v tom není úplně konstantní), pokud někde nechám zaparkované auto celý den, případně i více dní, mělo by se jednat vždy jenom o jeden přestupek, a to bez ohledu na počet výzev, které během té doby policie zastrčí za stěrače. Jeden přestupek takhle prostě nějakou dobu trvá a teprve, když s tím autem někdo odjede, tak přestupek skončí. Ale má se za to (dle rozhodovací praxe soudů), že oznámením zahájení řízení o přestupku se udělá „tlustá čára“ za jeho dosavadním trváním a začne běžet nový přestupek. “ říká Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný Advokát.

Zakrytá SPZ jako řešení?

Jedním ze způsobů na které přišli řidiči, aby se ubránili pokuty za parkování, je zakrytí SPZ pomocí izolepy, listí nebo dokonce kalhotek. Auto s kamerami, které snímá a kontroluje registrační značky aut a eviduje případné přestupky na parkovacích zónách v hlavním městě je pak slepé. Ovšem něčeho takového by se řidiči měli skutečně vyvarovat. Ačkoliv tyto značky monitorovací vůz skutečně nepřečte, tak k odhalení takových případů pomáhá jednak řidič monitorovacího vozidla, strážníci případě i aktivní kolemjdoucí. Za takový čin pak řidičům hrozí vysoké sankce a během řízení může dojít dokonce i k zákazu činnosti řízení motorových vozidel na 6 měsíců až 1 rok.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky