Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Fotovoltaika: Na co si dát pozor při výběru dodavatele?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

I když aktuální energetická krize opadla, zájem o domácí fotovoltaické elektrárny je nadále veliký. Současní zájemci o toto řešení již ale nepodléhají časovému tlaku a mohou se tak soustředit na to, aby vybrali FVE, která bude skutečně odpovídat jejich potřebám. Na co si dát při výběru fotovoltaiky pozor?

Na trhu se nadále vyskytují dodavatelé, kteří se předhánějí v argumentaci o výhodnosti prodeje přetoků elektrické energie do sítě. Toto přitom již neplatí a při detailních propočtech lze zjistit, že prodej energie do sítě nedává smysl. Navíc se stále snižuje počet míst, kde je ještě možné připojit FVE do sítě. Distribuční síť zkrátka není připravena na takový nápor a domácností, které do sítě nebudou puštěny, bude přibývat. Spoléhat se na prodej nadbytečné elektřiny tak nejde. „Domácí FVE dává smysl, pokud je správně nastavena na výkon spotřeby domácnosti a k tomu je možné například ukládání do baterií či nabíjení hybridního vozu či elektroauta,“ vysvětluje Luděk Lošťák ze společnosti Zero Living.Dalším problematickým bodem je dostupnost instalačních materiálů, a především jaké komponenty se k instalaci používají. Řada dodavatelů se spoléhá na to, že zájemci o fotovoltaiku nejdou při výběru do detailu. „Snadno se tak může stát, že se v instalaci objeví například nekvalitní jističe, které ani nemají certifikaci pro využití v rámci EU. Pro běžného laika to může být samozřejmě těžko zjistitelné, na což bohužel tito dodavatelé spoléhají,“ říká Luděk Lošťák ze Zero Living, podle kterého nezbývá než skutečně pečlivě studovat nabídku, položkový rozpočet a podívat se i na instalované komponenty, které by v rozpočtu měly být uvedeny.U fotovoltaických elektráren neexistuje žádné unifikované řešení. Každá domácnost má svou specifickou energetickou potřebu. Proto je nezbytné připravit prvotní analýzu a následně musí dojít k technické prohlídce nemovitosti a konzultaci se zákazníkem. S tím souvisí i budoucí využívání instalovaného výkonu a další plány.Co by mělo být ve smlouvě?Klient by měl vědět, co si kupuje, za jakou cenu a v jakém dodacím termínu. Také je důležité si včas určit kdo vyřídí připojení k síti, kdo zajistí vyřízení dotací a jaká je konečná sjednaná cena dle položkového rozpočtu, který by měl být přílohou smlouvy. Klient by také měl být seznámen s materiálovými standardy, aby se vyvaroval nemilých překvapení při samotné instalaci.Co mám dělat, když dodavatel nedodržuje termíny?Lze požádat o sjednání konečného náhradního termínu. Pokud ho dodavatel nedodrží, pak je možné odstoupit od smlouvy a žádat navrácení celé zálohy. To samé platí také pro rozpracovanou, pokud na ní dlouhodobě ustaly instalační práce.Co když mi nainstalovali, nezapojili a teď zkrachovali?

Finalizaci může provést náhradní firma, ta však musí mít zkušenosti se zapojením různých druhů systémů. Také je možné objednat si firmu, která provede audit systému, celkovou kontrolu a následně realizuje i samotné zapojení. Stejná firma může následně zajišťovat i pravidelný servis FVE. Podobně jako u plynových kotlů, také fotovoltaická elektrárny by měla být každoročně kontrolovaná. Prověřují se především samotné panely, konektory, kabeláže. Cílem je odhalit potenciální problémy včetně toho, zda nemůže docházet k přetížení systému.Jaké jsou nejčastější problémy s elektrárnou v čase? Po prvním roce může docházet k drobným výpadkům, a to kvůli podružně instalovaným elektrickým zařízení. Dále je třeba hlídat, zda se na panelech nevytváří prachová vrstva. Panely tím ztrácejí účinnost. V dalších letech je třeba překontrolovat nastavení vybíjení a nabíjení baterií, také všechny prvky z hlediska stárnutí jednotlivých komponent. K tomu se používá mimo jiné prohlídka termokamerou.

Témata:  Fotovoltaika Solární energie

Aktuálně se děje

19. července 2024 7:35

Google ukončí podporu známé verze Androidu. Nemáte ji?

Telefony s operačním systémem Android Lollipop brzy ztratí významnou část svých funkcí. Důvodem je rozhodnutí společnosti Google, která ukončí jejich podporu.

Zdroj: Radovan Majer

Další zprávy