eNeschopenka startuje. Koho se týká a jak bude fungovat?

Novela zákona o nemocenském pojištění od 1. ledna 2020 zavádí nový systém elektronických neschopenek (eNeschopenek). Cílem je zjednodušení a urychlení komunikace mezi orgány nemocenského pojištění, ošetřujícími lékaři, zaměstnavateli a nemocnými zaměstnanci.

Ilustrační fotografie

Lékař, jenž uzná zaměstnance práce neschopným, vyplní nově hlášení o vzniku pracovní neschopnosti do elektronického formuláře a elektronicky je odešle nejpozději následující pracovní den příslušné správě sociálního zabezpečení. „Pouze ve výjimečných případech - například pokud dojde k výpadku systému - bude lékař moci vyplnit hlášení v papírové podobě. Dochází tak k podstatnému zkrácení lhůty, neboť doposud se hlášení odesílala nejpozději třetí pracovní den,“ vysvětluje Petra Verlová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP. Obdobně lékař vyplní a odešle elektronické hlášení při ukončení pracovní neschopnosti. Současně přitom vyznačí ukončení neschopnosti v průkazu práce neschopného pojištěnce.

Díky tomu nebude zaměstnavatel muset předávat správě sociálního zabezpečení papírové díly tiskopisu rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a nebude ani od zaměstnanců přebírat žádosti o nemocenskou. Bude však povinen do 14 dnů odeslat v elektronické podobě údaje potřebné k výpočtu nemocenské dávky, včetně čísla účtu, na který zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí mzdu. Připomeňme, že prvních 14 kalendářních dnů nemoci vyplácí nemocenskou zaměstnavatel.

„Na ePortálu České správy sociálního zabezpečení jsou pro zaměstnavatele k dispozici vybrané informace o pracovní neschopnosti zaměstnanců. Současně si mohou již nyní zaměstnavatelé žádat o automatické zasílání informací do datové schránky o vzniku, trvání a ukončení každé dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců,“ říká Petra Verlová ze společnosti KODAP.

Papírový průkaz zůstává

Co se naopak nemění, je průkaz práce neschopného pojištěnce v papírové podobě. I po 1. lednu 2020 jej zaměstnanec od lékaře obdrží pro účely kontroly, k vyznačení návštěv u lékaře či ukončení neschopnosti. Zaměstnanec sice již nebude muset dávat zaměstnavateli neschopenku, nicméně bude stále povinen zaměstnavatele o vzniku pracovní neschopnosti neprodleně informovat.

Obdobné změny se týkají i osob samostatně výdělečně činných, pokud si hradí nemocenské pojištění, a to současně v postavení zaměstnavatele i zaměstnance. Na neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 se až do ukončení pracovní neschopnosti použije stávající právní úprava.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky